Mr.Messenger Call UOBSGC

แนะนำซื้อกองทุนหุ้นจีนอีกครั้ง แต่เป็น Greater China ที่ลงทุนทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และไต้หวัน ผ่านกองทุน UOBSGC ที่ดัชนีไม่เกินระดับ 14,734 จุด

กราฟดัชนี FTSE All World Greater China (THB, Timeframe Day)

Mr.Messenger Call UOBSGC

Source: Tradingview as of 19/06/2024 (ดูกราฟ)

ดัชนี FTSE All World Greater China (ปรับเป็นสกุลเงินบาท) ปรับตัวขึ้นทำ Higher High และปิดเหนือระดับ 100% Fibonacci projection เมื่อวานนี้ (19/06/2024) พร้อมเกิด Buy Signal จาก MACD บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกของดัชนี

จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call ในกองทุน UOBSGC ซึ่งมีผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนี FTSE Greater China (ปรับเป็นสกุลเงินบาท) โดยมีค่า Correlation กับดัชนีที่ 0.82 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวตามดัชนี โดยมีคำแนะนำดังนี้

1. แนะนำเข้าลงทุนที่ดัชนี ไม่เกินระดับ 14,734 จุด (+1.1% จากระดับราคาวันที่ 19/06/2024) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อดัชนีถึง 16,260 จุด (Upside 11.5% จากระดับราคาวันที่ 19/06/2024 และ +10% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci Projection ที่ 161.8%

3. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุน เมื่อดัชนีปิดตลาดต่ำกว่า 13,212 จุดอย่างมีนัยยะ ซึ่งใกล้เคียงระดับ Fibonacci 61.8% (Downside -9.3% จากราคาวันที่ 19/06/2024 และ -10% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) 

4. หากดัชนีปรับตัวขึ้นไปไม่ถึงจุด Take Profit ที่แนะนำ เราอาจพิจารณาแนะนำ Trailing Stop ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (20-day MA) เราจะประเมินสถานการณ์และแจ้งอีกครั้ง

UOBSGC

สรุปกองทุน UOBSGC

UOBSGC เป็นกองทุนความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) ลงทุนในกองทุนหลักคือ United Greater China Fund Class T SGD Acc ซึ่งมีสไตล์การลงทุน Active Management โดยกองทุนหลักลงทุนในหุ้นจีน Greater China คัดเลือกหุ้นโดยใช้ AI ร่วมกับนักวิเคราะห์ โดยกรอบการทำงานนี้ช่วยประสิทธิภาพในการคัดเลือกหุ้น และค้นพบโอกาสในการลงทุนที่ซ่อนอยู่

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก

Mr.Messenger Call UOBSGC

Source: Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก as of 30/05/2024

ค่า Correlation ของกองทุน UOBSGC กับดัชนี FTSE All World Greater China (ปรับเป็นสกุลเงินบาท)

Mr.Messenger Call UOBSGC

Source: Bloomberg as of 19/06/2024

นักลงทุนที่เหมาะกับคำแนะนำนี้ ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund
จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FinnomenaPort | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299