sset-index

ย่างเข้าปีใหม่ 2560 ปั๊บ ทางตลาดหลักทรัพย์จะประกาศใช้ดัชนีตัวใหม่ที่ชื่อว่า “sSET Index

ตามความเข้าใจของผม “sSET” น่าจะมาจากคำว่า “small” หรือหมายความว่า หุ้นขนาดเล็ก แต่ไม่ได้เล็กขนาดอยู่ใน MAI นะครับ ยังอยู่ใน SET Index นั่นละ

ทำไม ตลท. ต้องออกดัชนี sSET?

สาเหตุก็เป็นดัชนีที่มีการคำนวนกันอยู่ ณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่สะท้อนราคาของหุ้นขนาดใหญ่เป็นหลัก ทั้ง SET50 และ SET100 ถ้าพูดถึงดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของหุ้นขนาดเล็ก เราก็มันจะดู SET Index ในภาพรวม แล้วเปรียบเทียบกับ SET50 หรือ SET100 อีกที ว่าใคร Outperform กว่า ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบางครั้งก็เป็นการยากสำหรับนักลงทุนที่มีเวลาน้อย หรือมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพอที่จะหาข้อมูล ว่าแล้ว ตลท. ก็เลยมีเวลาคิด คำนวนดัชนีตัวใหม่ที่ชื่อ sSET Index ซะเลย

set100

รูปที่ 1 : SET Index, SET100 Index และอัตราส่วน SET100/SET
ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2559

จากรูปที่ 1 วิธีการที่เราใช้ดูว่า ณ เวลาช่วงใด หุ้นขนาดใหญ่ หรือ ขนาดเล็กวิ่งแรงกว่ากัน เราจะใช้วิธี นำดัชนี SET100 Index (หรือ SET50) กับ SET  มาหารกัน โดยหารผลของการหารกัน ราคามีทิศทางปรัวตัวสูงขึ้น ก็สะท้อนว่า หุ้นขนาดใหญ่ใน SET100 วิ่งแรงกว่าดัชนี SET Index คือ วิ่งแรงกว่าหุ้นขนาดเล็กนอก SET100

แต่ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่าน จะพบว่า อัตราส่วน SET100 / SET Index นั่นเคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนว่า หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กสามารถเอาชนะ (Outperform) หุ้นขนาดใหญ่ได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่เราอาจสังเกตเห็นผ่านดัชนี SET Index ได้ลำบาก เนื่องจาก หุ้นเหล่านี้มี Market Cap ขนาดเล็ก มีผลกับการคำนวนดัชนี SET Index ค่อนข้างน้อย

ดังนั้น การมีขึ้นของ sSET Index ก็จะช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพในตัวอย่างข้างต้นได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

มีหุ้นอะไรใน sSET?

หลักๆแล้ว ก็คือ หุ้นที่จดทะเบียนใน SET และอยู่นอกเหนือการคำนวนในดัชนี SET50 และ SET100

ตลท. กำหนดให้มีวิธีการคัดเลือกหุ้Œนเพื่อเข้าคำนวนเป็นองค์ประกอบของ sSET Index โดยคำนวนวิธีแบบ Market Cap Weighted และสกรีนหุ้นจาก 4 ข้อตามนี้

  1. ขนาดบริษัท ต้องเป็นบริษัทที่ไม่ได้ถูกคำนวนอยู่ใน SET100
  2. Free-float ต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นรายย่อย ไม่น้อยกว่า 20% ของทุนชำระแล้ว
  3. ปริมาณการซื้อขาย ต้องมีการซื้อขายหุ้นในแต่ละเดือน ไม่น้อยกว่า 0.5% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียน ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของระยะเวลาการซื้อขายใน 1 ปี
  4. ทั้งนี้ sSET Index ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เข้าคำนวนในตะกร้าดัชนี จะมีกี่ตัวก็ได้

แล้วจะเริ่มใช้เมื่อไหร่?

ตลท. แจ้งว่า จะเริ่มใช้ในเดือน ม.ค. ปี 2560 นี้เลย ซึ่งก็แปลว่า บนหน้าจอ Streaming ใน www.set.or.th และใน www.settrade.com ตั้งแต่เดือน ม.ค. เราก็จะเห็นดัชนีตัวนี้ปรากฏให้ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกัน ทั้งนี้ จะคำนวนดัชนีแบบ Real-time แบบดัชนีตัวอื่น (คำนวนทุกๆ 15 วินาที)

รายย่อยอย่างเราๆ จะได้ประโยชน์อะไรจากการเกิดขึ้นของ sSET Index?

compass-icon_fk6g7b_d_l

อย่างแรกเลยก็คือ นักลงทุนสามารถใช้รายชื่อหุ้นที่มีอยู่ในดัชนี sSET เพื่อเลือกลงทุนได้ ซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้ตรงตามวัตถุประสงค์การลงทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนที่สนใจหุ้นขนาดกลาง หรือ หุ้นขนาดเล็ก ซึ่งก่อนหน้านี้ จะใช้ SET Index เป็นเกณฑ์ในการเลือกหุ้นมาอยู่ก่อน

angle-icon_fjc_lbou_l

ประการที่สองคือ เราสามารถใช้ sSET Index เป็นตัววัดผลตอบแทนเปรียบเทียบกับพวก กองทุนหุ้นที่ลงทุนหุ้นนอก SET100 รวมถึง เปรียบเทียบกับพอร์ตการลงทุนของเราที่อาจจะลงทุนในหุ้นขนาดเล็กๆเป็นหลัก ซึ่งจะสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น

law-icon_g1xpfrud_l

อย่างที่สาม คือ เป็นมาตรฐาน หรือเกณฑ์ใหม่ ที่จะทำให้เหล่าบริษัทหลักทรัพย์อาจจะออกผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆเพิ่มเติมในอนาคตมาเป็นตัวเลือกให้กับนักลงทุน เช่น อาจจะเกิด sSET ETF ก็เป็นไปได้ โดยที่นักลงทุนที่ไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลรายบริษัททั้งหมด แต่สนใจลงทุนในหุ้นนอก SET100 ก็สามารถเข้าลงทุนตาม Index ที่คำนวนมาแล้วได้


ปีที่แล้ว และปีนี้ เป็นปีที่ดีของหุ้นขนาดเล็ก มาดูกันต่อว่า ปี 2560 นี้ หุ้นขนาดเล็ก จะยังทำผลตอบแทนได้งดงามเช่นที่ผ่านมารึเปล่า