Mr.Messenger Call: หุ้นอินเดียอาจย่อ Take profit

แนะนำขายทำกำไรกองทุน B-BHARATA และกองทุน TISCOINA-A ในสัดส่วนครึ่งหนึ่งของพอร์ต คาดดัชนีหุ้นอินเดียมีโอกาสปรับตัวลงในช่วงสั้น พร้อมโยกเงินเข้าลงทุนต่อในเวียดนาม และ Greater China

Mr.Messenger ได้ออกคำแนะนำ Mr.Messenger Call จังหวะขาขึ้นของหุ้นอินเดีย รับอานิสงส์ MSCI เพิ่มน้ำหนัก เศรษฐกิจโตแกร่ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2024 โดยหลังจากแนะนำ ดัชนี Nifty 50 Index ปรับตัวขึ้น 9% พร้อมทดสอบระดับ 161.8% ของ Fibonacci Extension ขณะที่ RSI indicator เริ่มอยู่ในโซน Overbought บ่งชี้ถึงโอกาสพักตัวช่วงสั้น

กราฟดัชนี Nifty 50  (Timeframe day) 

กราฟดัชนี Nifty 50 (Timeframe day)

Source: TradingView as of 02/07/2024

Valuation ของตลาดหุ้นทั่วโลก

Valuation ของตลาดหุ้นทั่วโลก

Source: Finnomena Funds, Bloomberg, TradingView as of 24/06/2024

Mr.Messenger มองว่าในเชิงปัจจัยพื้นฐานระยะยาวของตลาดหุ้นอินเดียยังคงมีความน่าสนใจด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง แต่ Valuation ของตลาดหุ้นอินเดียอยู่ในระดับที่ตึงตัวมาก และในเชิง Technical ดัชนีมีโอกาสปรับตัวลงในช่วงสั้น 

จึงแนะนำ Take Profit บางส่วนเพื่อล็อกกำไร โดยกองทุนที่แนะนำอย่าง B-BHARATA ปรับตัวขึ้น 10.5% และกองทุน TISCOINA-A ปรับตัวขึ้น 12.0% (ข้อมูล NAV ณ 1 กรกฎาคม และ 28 มิถุนายน ตามลำดับ) ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถเข้าลงทุนใหม่ตามคำแนะนำอื่น ๆ ของ Mr.Messenger Call ดังนี้

สรุปกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A

สรุปกองทุน UOBSGC

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund
จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FinnomenaPort | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299