The Ultimate Buy&Hold Portfolio Model คือ พอร์ตโฟลิโอโมเดล สำหรับคนที่ไม่อยากปรับพอร์ตระหว่างทาง ซึ่งผมขออนุญาตนักลงทุนกลุ่มนี้ว่า “Lazy Investor” น่าจะมีอยู่จำนวนหนึ่ง ที่อยากเอาเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดซึ่งไม่ใช่การติดตามข่าวสารด้านการลงทุน โดยมีเงื่อนไขว่า ขอให้ผลตอบแทนมันไม่ขี้เหร่ด้วย The Ultimate Buy&Hold Portfolio Model เหมาะกับใคร? นักลงทุนที่ไม่อยากเสียเวลาไปกับการติดตามการลงทุน อยากทำให้จิตใจเป็นสุข และทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้ดีขึ้น (ที่ไม่ใช่การลงทุน) ไม่รีบร้อนใช้เงินในระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป สามารถปรับใช้กับกองทุน RMF ได้บางส่วน (ซึ่งต้องปรึกษาที่ปรึกษาการลงทุนใช้ชัดเจนด้วย) ใช้สินทรัพย์ประเภทใดในการจัดพอร์ตแบบ The Ultimate Buy&Hold Portfolio Model ใช้สินทรัพย์หลักทั้งหมด 3 ประเภท คือ กองทุนรวมหุ้น, […]