โพยกองทุนหุ้น Apple สัดส่วนเยอะ ๆ รับยอดจอง iPhone 14 ล้นจุก ๆ

หลัง Iphone 14 สินค้าเรือธง Apple ได้รับยอดจอดเน้น ๆ รับฟีเจอร์ใหม่ Dynamic Island เรามาลองดูกันว่ามีกองทุนไหนที่ลงทุนในหุ้น Apple แบบสัดส่วนจุก ๆ กันบ้าง

ทางเรามีรวบรวมเรื่องนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนมาด้วย ช่วงนี้เงินบาทอ่อนเผื่อใครเชื่อว่าสตอรี่นี้จะดำเนินต่อไปจะได้เลือกช้อปกันได้ตามสะดวก!

โพยกองทุนหุ้น Apple สัดส่วนเยอะ ๆ รับยอดจอง iPhone 14 ล้นจุก ๆ

TMBUSBLUECHIP

โพยกองทุนหุ้น Apple สัดส่วนเยอะ ๆ รับยอดจอง iPhone 14 ล้นจุก ๆ

ภาพแสดงผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน TMBUSBLUECHIP ที่มา: FINNOMENA Fund วันที่: 22 กันยายน 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund Class I โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 1 บาท

ครั้งถัดไป: 1 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): 1.50%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.7881%

สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก 

Amazon.com 10.60%

Apple 9.70%

Microsoft 9.70%

Alphabet 9.50%

Tesla 4.80%

ที่มา: TMBUSBLUECHIP Fund Fact Sheet วันที่: 31 สิงหาคม 2022

TISCOUS-A

โพยกองทุนหุ้น Apple สัดส่วนเยอะ ๆ รับยอดจอง iPhone 14 ล้นจุก ๆ

ภาพแสดงผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน TISCOUS-A ที่มา: FINNOMENA Fund วันที่: 22 กันยายน 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR S&P 500 ETF ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน เพื่อสร้าง ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 บริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors โดย ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 1,000 บาท

ครั้งถัดไป: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): 1.00%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.2870%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก 

SPDR S&P 500 ETF TRUST 99.11%

ที่มา: TISCOUS-A Fund Fact Sheet วันที่: 31 สิงหาคม 2022

ASP-S&P500

โพยกองทุนหุ้น Apple สัดส่วนเยอะ ๆ รับยอดจอง iPhone 14 ล้นจุก ๆ

ภาพแสดงผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน ASP-S&P500 ที่มา: FINNOMENA Fund วันที่: 22 กันยายน 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวม อีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors ที่จดทะเบียน ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่ เป็นส่วนประกอบของ S&P500 เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P500 ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 1,000 บาท

ครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): 0.25%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ไม่มี

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.2400%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก 

S&P 500 – SPY 102.15%

ที่มา: ASP-S&P500 Fund Fact Sheet วันที่: 31 สิงหาคม 2022

TMBUS500

โพยกองทุนหุ้น Apple สัดส่วนเยอะ ๆ รับยอดจอง iPhone 14 ล้นจุก ๆ

ภาพแสดงผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน TMBUS500 ที่มา: FINNOMENA Fund วันที่: 22 กันยายน 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV บริหารจัดการโดย Black Rock Fund Advisors ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 1 บาท

ครั้งถัดไป: 1 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): 1.00%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.2145%

สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก 

APPLE INC 6.57%

MICROSOFT CORP 6.00%

AMAZON COM INC 2.90%

ALPHABET INC CLASS A 2.05%

ALPHABET INC CLASS C 1.89%

ที่มา: TMBUS500 Fund Fact Sheet วันที่: 31 สิงหาคม 2022

SCBS&P500

โพยกองทุนหุ้น Apple สัดส่วนเยอะ ๆ รับยอดจอง iPhone 14 ล้นจุก ๆ

ภาพแสดงผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน SCBS&P500 ที่มา: FINNOMENA Fund วันที่: 22 กันยายน 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P500 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV บริหารจัดการโดย Black Rock Fund Advisors ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 1 บาท

ครั้งถัดไป: 1 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): 0.50%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.1100%

สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก 

APPLE INC 6.57%

MICROSOFT CORP 6.00%

AMAZON COM INC 2.90%

ALPHABET INC CLASS A 2.05%

ALPHABET INC CLASS C 1.89%

ที่มา: SCBS&P500 Fund Fact Sheet วันที่: 31 สิงหาคม 2022

B-INNOTECH

โพยกองทุนหุ้น Apple สัดส่วนเยอะ ๆ รับยอดจอง iPhone 14 ล้นจุก ๆ

ภาพแสดงผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน B-INNOTECH ที่มา: FINNOMENA Fund วันที่: 21 กันยายน 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity Funds – Global Technology Fund, Class YACC-USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 7

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 500 บาท

ครั้งถัดไป: 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): 0.50%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ไม่มี

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.3466%

สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก 

MICROSOFT CORP 6.90%

APPLE INC 5.30%

AMAZON.COM INC 3.60%

ALPHABET INC 3.40%

SALESFORCE INC 3.40%

ที่มา: B-INNOTECH Fund Fact Sheet วันที่: 1 กันยายน 2022

TMBWDEQ

โพยกองทุนหุ้น Apple สัดส่วนเยอะ ๆ รับยอดจอง iPhone 14 ล้นจุก ๆ

ภาพแสดงผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน TMBWDEQ ที่มา: FINNOMENA Fund วันที่: 22 กันยายน 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนใน Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ที่ลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี MSCI WORLD NET TOTALRETURN ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว บริหารจัดการ โดย Lyxor International Asset Management โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 1 บาท

ครั้งถัดไป: 1 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.1345%

สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก 

Apple Inc 5.01%

Microsoft Corp 3.77%

Amazon.Com Inc 2.33%

Tesla Inc 1.48%

Alphabet Inc-Cl A 1.32%

ที่มา: TMBWDEQ Fund Fact Sheet วันที่: 31 สิงหาคม 2022

TMBGQG

โพยกองทุนหุ้น Apple สัดส่วนเยอะ ๆ รับยอดจอง iPhone 14 ล้นจุก ๆ

ภาพแสดงผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน TMBGQG ที่มา: FINNOMENA Fund วันที่: 22 กันยายน 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund Class S กองทุนหลักลงทุนในหุ้นสามัญ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น บริหารจัดการโดยWELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP โดยลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 1 บาท

ครั้งถัดไป: 1 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): 1.50%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.7881%

สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก 

Microsoft Corp 4.90%

Apple Inc 4.40%

Alphabet Inc 3.90%

UnitedHealth Group 2.40%

LPL Financial Hldgs 2.00%

ที่มา: TMBGQG Fund Fact Sheet วันที่: 31 สิงหาคม 2022


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม  ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ