รู้จัก BE8: ร่างทรง Salesforce โตระเบิด

หุ้นไทยเก่าไปแล้ว? วลีนี้อาจจะเริ่มคลุมเครือถ้าคุณได้รู้จัก BE8 อีกหนึ่งหุ้นเทคให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี ที่หากคุณได้รู้จักคุณอาจได้พบกับเสน่ห์ของหุ้นไทยอีกครั้ง

บทความนี้ผมขอพาทุกคนไปสำรวจ BE8 หุ้นเทคฝีมือคนไทย เทคโนโลยี Salesforce (ส่วนหนึ่ง) กันครับ

BE8 ทำธุรกิจอะไร เกี่ยวอะไรกับ Salesforce

BE8 เป็นอีกหนึ่งบริษัทแนว Consult ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี ช่วยบริษัทและธุรกิจวางแผนทิศทางและกลยุทธ์ ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ รวมถึงพัฒนาพนักงานในบริษัทต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีมาร่วมทำงาน รวมถึงยังมีรายได้หลักที่น่าสนใจมาจากงานบริการด้านเทคโนโลยีซึ่งมีรายได้ค่า Subscribe จ่ายตามการใช้งานเป็นช่วง ๆ รวมถึงรายได้จากบริการหลังการติดตั้ง เช่น การดูแลระบบ (Maintenace) เป็นต้น

รายได้หลักทั้ง 2 รูปแบบมีผลต่อรายได้รวมมากขนาดไหน? เราก็อาจจะแบ่งเป็นสัดส่วนได้ดังนี้ รายได้จากการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี (Strategy and Technology Consulting) 61.25% (2563) และ 52.12% (6 เดือน ปี 2564) ในขณะที่รายได้จากงานด้านบริการเทคโนโลยี (Technology service) มีสัดส่วนอยู่ที่ 38.51% (2563) และ 47.77% (6 เดือน ปี 2564) ตามลำดับ

จากข้อมูลข้างต้นหากสังเกตดี ๆ เราจะเห็นได้ว่ารายได้จากงานบริการด้านเทคโนโลยีกำลังปรับตัวขึ้น

สิ่งนี้บอกอะไรกับเรา? มันกำลังบอกกับเราว่า BE8 น่าจะสามารถสร้างกระรายได้และอาจรวมไปถึงกระแสเงินสดที่ต่อเนื่องได้ในอนาคต เพราะ มีรายได้จากการ Subscribe ซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างตอบโจทย์ในแง่ของการลงทุน เพราะ เราคงอยากได้บริษัทที่สร้างรายได้แบบสม่ำเสมอ มีกระแสเงินสดต่อเนื่อง ซึ่งอาจช่วยให้มูลค่ากระแสเงินสดที่เราประเมินมีความแน่นอนมากขึ้น อีกทั้งกระแสเงินสดในส่วนนี้น่าจะมีความมั่นคงในระดับหนึ่ง เพราะถูกสร้างมาด้วย “ซอฟต์แวร์ของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก” (หลัก ๆ น่าจะเป็น Salesforce เพราะ ยอดการจัดซื้อมีสัดส่วนถึง 88.11% ตามงวด 6 เดือนแรกปี 2564) ที่ถูกนำไปวางแผนและติดตั้งให้กับลูกค้า

รู้จัก BE8: ร่างทรง Microsoft โตระเบิด

ภาพแสดงการตลาดด้านซอฟต์แวร์ CRM ที่ Salesforce ครองอันดับ 1 อย่างโดดเด่น

ที่มา: รายงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

จุดเด่นตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ BE8 มีความโดดเด่นในแง่ของการลงทุนเป็นอย่างมาก (ได้ Salesforce จาก ที่พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเบอร์ 1 ในด้านนี้ของโลกมาแล้วไม่ต้องมาลุ้นให้เหนื่อยมาก) ที่สำคัญสัดส่วนรายได้ตัวนี้ยังโตขึ้นมาเรื่อย ๆ ด้วย

เทคโนโลยีของบริษัท มีอะไรบ้าง

Salesforce – ระบบ CRM (Customer Relationship Management) รวมข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้าจากทุกแผนกไว้ในที่เดียว ช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลที่เหมือนกันได้ และยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ flow ลูกค้าและพฤติกรรมได้ด้วย เพราะ ถูกรวมและเชื่อมโยงกันไว้แล้ว หากจะพูดง่าย ๆ Salesforce ก็เหมือนซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่เข้าใจกันคนละแบบกระจัดกระจาย

(บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบ CRM ด้วย Salesforce ตั้งแต่ปี พ.. 2552) 

Google Workspaceพวก Google doc, Google Drive, Gmail, Google Meets ต่าง ๆ ซึ่งไม่น่าต้องอธิบายอะไรมากเพราะใกล้ตัวพวกเรากันอยู่แล้ว

Tableauแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ออกมาเป็นรูปภาพให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยให้งานระบบทั้งสองเข้าถึงเครื่องมืออย่างลื่นไหลมากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถ ไปจนถึงทักษะและแนวคิดของพนักงานในองค์กร ให้มีแนวคิดและการประยุกต์ใช้งานข้อมูลให้เกิดประโยชน์และเกิดการขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดย Tableau สามารถประยุกต์ใช้ได้ดีในทุกภาคส่วนธุรกิจ ทั้งผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน โทรคมนาคม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของภาครัฐ ไปจนถึงสถาบันการศึกษา

(Salesforce ได้ซื้อกิจการนี้ในปี 2562)

Snowflakeแพลตฟอร์มคลาวด์ ช่วยรวมข้อมูลให้มาอยู่ศูนย์กลาง ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ง่ายขึ้น ปรับขยายขนาดและปรับลดตามการใช้งานได้ คิดราคาตามการใช้งานและปริมาณการจัดเก็บ

(Salesforce เข้าลงทุน)

Mulesoftแพลตฟอร์มที่ช่วยให้องค์กรสามารถเอาข้อมูลต่าง ๆ หรือแอปพลิเคชั่นที่มีมาเชื่อมต่อกันได้ ให้ระบบทั้งหมดมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อีกทั้งยังรองรับการใช้งานทั้งแบบ Private cloud, Public cloud และ On-premise ซึ่งหมายความว่าให้ลูกค้าหรือตัวบริษัท เองเลือกได้เต็มที่ว่ารูปแบบไหนตอบโจทย์หรือเหมาะสมคุ้มค่ากับการใช้งานมากที่สุด

(Salesforce ได้เข้าลงทุนตั้งแต่ช่วงกลางปี พ.ศ. 2561 และเป็นบริษัทในเครือ)

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท – นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่พัฒนาโดยบริษัทที่น่าสนใจ เช่น  BE8 Loyalty Management (ระบบให้คำแนนลูกค้าตามระดับสมาชิก ช่วยชี้ระดับ loyalty ของลูกค้าเพื่อให้นำเสนอสินค้าและบริการได้แบบตรงคนตรงกลุ่ม)

เห็นแบบนี้แล้วเราก็อาจจะพอพูดได้ว่าซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ภายใต้ชื่อของ BE8 นั้นถือได้ว่าอยู่ภายใต้เครือของ Salesforce เกือบทั้งหมด หรือเราจะเรียกได้ว่า BE8 เป็นร่างทรงของ Salesforce ขนาดย่อม ๆ ก็คงจะไม่แปลกนัก อีกทั้งยังมีพันธมิตรเป็น Alphabet และ Snowflake บริษัท ที่ Berkshire Hathaway เคยมีข่าวเข้าลงทุนอีกด้วย

และอย่างที่บอกไว้ข้างต้นว่า Salesforce นั้นถือว่าเป็นอันดับ 1 ของโลกในด้านซอฟต์แวร์ CRM ดังนั้นตราบเท่าที่ Salesforce ยังคงแข็งแกร่ง รายได้ของ BE8 ที่ได้จากการปล่อยเช่าหรือให้สิทธิซอฟต์แวร์ก็น่าจะยังแข็งแกร่งตามไปด้วย

นอกจากนั้น BE8 ยังมีประสบการณ์การให้บริการมามากกว่า 10 ปีและมีลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น SCB, KBANK, SCG, PTT, Kerry Express และอื่น ๆ ชี้ให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมี Salesforce Venture ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทอันดับที่ 6 ของบริษัท (ข้อมูลตาตามรายงาน Executive Summary บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 มิถุนายน 2564) ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งในตัวบริษัท

พาสำรวจงบการเงิน BE8

หากเรามาเช็คสุขภาพการเงินของ BE8 ถ้าเราใช้ D/E (หนี้สินต่อทุน) เทียบแบบหยาบ ๆ ก็จะออกมาที่ราว ๆ 1.73 เท่า ซึ่งหลาย ๆ คนพอเห็นดังนี้แล้วก็อาจจะเมินหน้าหนี แต่ถ้าเราลงถึงไปในส่วนนี้เราจะเห็นว่าหนี้หลัก ๆ ของ BE8 มาจากหนี้สินที่เกิดจากสัญญาและเจ้าหนี้การค้าเป็นหลักซึ่งก็ไม่น่าจะใช่หนี้ที่ไม่ดี

หนี้ส่วนนี้หมายความว่าอะไร? หนี้ส่วนนี้คือหนี้ที่น่าจะมาจากการรอเก็บเงินลูกค้าจากโครงการต่าง ๆ รวมถึงค่า Subscribe และบริการอื่น ๆ และอาจจะหมายความว่าบริษัท มีความเป็น Asset light model เบา ๆ (ไม่ต้องมีสินทรัพย์มากมายเพื่อดำเนินการ) ชี้ให้เห็นถึงโมเดลธุรกิจที่ยืดหยุ่น อีกทั้งรายได้ต่าง ๆ ยังมีสัดส่วนมาจากเทคโนโลยีระดับโลกอีกด้วย ซึ่งน่าจะช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีและอาจช่วยให้เรื่องความมั่นคงของกระแสเงินสดมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

โมเดลรายได้ข้างต้นก็อาจจะจุดประกายเราเบา ๆ ว่าหุ้นไทยยังไม่ตายหรือไม่? เพราะ โมเดลแบบนี้บริษัทเทคแกร่ง ๆ ก็ใช้กันอย่างแพร่หลาย

ข้อมูลรายได้ของ BE8

ปี 2561     211.57 ล้านบาท

ปี 2562    311.49 ล้านบาท

ปี 2563    312.54 ล้านบาท

ข้อมูลกำไรสุทธิของ BE8

ปี 2561      32.99 ล้านบาท

ปี 2562     64.26 ล้านบาท

ปี 2563     23.94 ล้านบาท

จากข้อมูลข้างต้นเราอาจจะสังเกตได้ว่ารายได้ก็ไม่หด แต่กำไรมันหด? สาเหตุที่ว่าอาจมาจากการตั้งสำรองเผื่อขาดทุนจากลูกหนี้การค้ารายหนึ่งแบบเต็มจำนวนราว ๆ 40.48 ล้านบาท อย่างไรก็ดีปัญหาเหล่านี้ซักวันก็ต้องจบลงไป เพราะ เดี๋ยวประเทศก็ต้องเปิดและคนก็เริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยกันแล้ว จึงไม่น่าส่งผลกระทบในระยะยาว อีกทั้งยังรับรู้ไปในงบแล้วอีกด้วย

นอกจากนั้นบริษัท มีกำไรขั้นต้น (Gross margin) ในระดับสูงถึง 61.40% 47.97% และ 47.11% ในปี 2561 2562 และ 2563 ซึ่งหากไปเทียบกับ บ. เทคโนโลยีอื่น ๆ อาจจะไม่โดดเด่นมากนัก แต่ด้วยความที่มีซอฟต์แวร์ของ Salesforce ก็น่าจะเข้ามาช่วยในเรื่องการเติบโตของรายได้ จากการขายความโดดเด่นของซอฟต์แวร์

เรื่องต่อไปที่หลาย ๆ คนอาจกังวลก็คือ สัดส่วน D/E ค่อนข้างสูงแบบนี้ กำไรจะตกถึงท้องผู้ลงทุนหรือไม่? คำตอบก็คือ BE8 มี Current Ratio (อัตราส่วนสภาพคล่องที่ใช้วัดความสามารถการชำระหนี้ในระยะสั้น ๆ) อยู่ที่ 1.59 เท่า ตามรายงานเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียว และสัดส่วนที่ว่านี้ก็น่าจะตอบคำถามในส่วนนี้ได้ดีประมาณหนึ่ง ในขณะที่การจ่ายปันผลมีนโยบายจ่ายไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ ซึ่งอาจไม่ใช่อัตราที่สาย Conservative ดั้งเดิมชื่นชอบนัก (ไม่ถึง 70%) แต่ถ้าแลกกับโอกาสเติบโตไปในธุรกิจที่ยังมีแนวโน้มไปต่อได้ในโลกปัจจุบันก็อาจจะดูน่าสนใจ

โอกาสเติบโตของ BE8

บริษัทมีแพลนที่จะขยายบริการไปในเวียดนามซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นประมาณหนึ่ง โดยทางบริษัทดูเหมือนจะใช้ท่าในการเติบโตที่เคยทำได้อย่างการได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Salesforce ซึ่งในคราวนี้ บริษัท ถือเป็นรายแรกที่ได้รับสิทธิดังกล่าวในประเทศเวียดนามเพื่อคว้าโอกาสในการสร้างการเติบโตและความเชื่อมั่นต่อไป

ส่วนในด้านภาพใหญ่ธุรกิจซอฟต์แวร์ในเวียดนามมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตที่ 13% ในปี 2021-2024 ตามข้อมูลของ Fitch Solutions ในขณะที่การคาดการณ์การเติบโตของตลาดซอฟต์แวร์โลกที่ 13% CAGR (ทบต้น) ในปี 2021-2025 ในส่วนของ TAM (รายได้ทั้งปีที่เราจะได้รับหากครองส่วนการตลาาดทั้งหมด นับตามผู้ใช้งานที่เป็นไปได้จริง)

สรุปโดยรวมแล้ว BE8 เป็นบริษัทเทคโนโลยีฝีมือคนไทยอีกรายหนึ่งที่มีความน่าสนใจ เพราะ เป็นธุรกิจที่ยังเติบโตได้ มีสิทธิซอฟต์แวร์จากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก มีโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจ อีกทั้งการประเมินรายได้น่าจะทำความเข้าใจได้ไม่ยากนัก เพราะ มีทั้งรายได้ที่น่าจะค่อนข้างสม่ำเสมอจากการ Subscribe และเป็น Project based ที่น่าจะมีให้ดูและให้ถามกันได้

ส่วนตัวแล้วผมว่า BE8 ทำให้หวนนึกถึงหุ้นผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือผลิตฝาน้ำอัดลมในสมัยก่อน ที่มีความโดดเด่นและมีความแข็งแกร่งจากแบรนด์หลักในต่างประเทศนะครับ

จัดเต็มกันไปนะครับสำหรับวันนี้ ยังไงก็หวังว่าหลาย ๆ คนจะได้ความรู้กันเพิ่มจากบทความนี้ หรือช่วยลดแรงในการขุด บ. เทคโนโลยี ตัวนี้กันนะครับ

ขอให้ทุกคนโชคดีครับ

Mr. Serotonin

References

https://www.beryl8.com/th/about/our-customers

https://www.beryl8.com/th/investor-relations/performance-highlights

https://hub.optiwise.io/en/documents/38439/6443705F1BDAC53D2A43725E1ADAC538670F7B2869D3C54C6236775B6BA8B74C6F44035C69AAB63A674474591EDBCC4A6F4B6C1E4E8DCF386342735C1AD9C4386E41705A1DDBCC3A62276C1E4E8D_051120210822470924T.pdf

https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=349659&lang=th

รายงาน Executive Summary บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

รายงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

รายงาน งบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)


คำเตือน

ผู้ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้เขียนบทความนี้มิได้รับค่าตอบแทนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทที่กล่าวถึงในบทความนี้แต่อย่างใด | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ