คิดมาแล้วว่าดี! ลงทุนหุ้นเติบโตอย่างไร ให้ใจไม่พัง พอร์ตไม่พัง

ใครลงทุนหุ้นกองทุนหุ้นเติบโตแบบบู๊ ๆ หรือไปลงรายตัวแล้วเจ็บหนัก เราลองมาดูวิธีจัดพอร์ตหุ้นเติบโตให้ใจไม่พัง พอร์ตไม่พัง กันดีกว่า

คิดมาแล้วว่าดี! ลงทุนหุ้นเติบโตอย่างไร ให้ใจไม่พัง พอร์ตไม่พัง

ทำไมลงทุนแล้วต้องจัดพอร์ต

ถึงจะพูดว่าเงินฝากหรือตลาดเงินมันไม่ไหวแล้วหนีไปลงหุ้นดีกว่า แต่ในโลกการลงทุนที่เต็มไปด้วยความผันผวน การจัดพอร์ตก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ

นักลงทุนบางท่านอาจจะเป็นสายพิชิตดัชนีอย่างมุ่งมั่น มีไฟในการเอาชนะอย่างสูง ลงหุ้นล้วน ๆ ศึกษามาดี ซึ่งความรู้ของทุกท่านก็อาจจะมาแบบจัดเต็มศึกษามาดีแล้ว (เผลอ ๆ ดีกว่าผู้เขียนอีก) แต่ท้ายที่สุดแล้วความผันผวนก็เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หากเราต้องการลงทุนในหุ้นเติบโตสูง

ดังนั้น เราจึงขอพาทุก ๆ คนมารู้จักกับพอร์ตการลงทุน GGG (Next-Generation Global Growth) ที่เน้นอัดหุ้นเติบโตแบบเต็มที่เอาใจสาย Growth ฮาร์ดคอ แต่ยังมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงและความผันผัวนกัน

รู้จักพอร์ต GGG (Next-Generation Global Growth) พอร์ตการลงทุนหุ้นเติบโตล้วน แต่มุ่งมั่นด้านการบริหารความเสี่ยง

หากนักลงทุนท่านใดต้องการลงทุนในหุ้นเติบโตแบบเข้ม ๆ ชอบซิ่ง ชอบโต ชอบ Growth โหด ๆ พอร์ต GGG เป็นอีกหนึ่งพอร์ตการลงทุนที่ทุกท่านไม่ควรพลาด เพราะ พอร์ตนี้จะลงทุนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดเวลาไม่จับจังหวะลดความผิดพลาด ปรับพอร์ตไม่บ่อย อีกทั้งลงทุนในหุ้นไปเลยล้วน ๆ ตลอดเวลา ภายใต้การบริหารความเสี่ยงแบบเข้มข้นที่เราจะอธิบายในส่วนถัดไป

สัดส่วนกองทุนต่าง ๆ ในพอร์ต

คิดมาแล้วว่าดี! ลงทุนหุ้นเติบโตอย่างไร ให้ใจไม่พัง พอร์ตไม่พัง

ทำไมสัดส่วนสินทรัพย์ข้างต้นถึงเป็นส่วนผสมที่ลงตัว

คิดมาแล้วว่าดี! ลงทุนหุ้นเติบโตอย่างไร ให้ใจไม่พัง พอร์ตไม่พัง

ภาพแสดงการจัดสรรสัดส่วนน้ำหนักกองทุนและความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมต่อพอร์ตโดยรวม ที่มา: FINNOMENA Investment Team

 • กองทุนหุ้นเติบโตในพอร์ตจะถูกจัดกลุ่มแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ 4 ธีม ซึ่งผ่านการทดสอบโดย FINNOMENA Investment Team มาแล้ว ว่าหากผสมผสานกันจะช่วยกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี
 • กองทุนต่าง ๆ จะถูกนำมาทดสอบผ่านการทำ Minimum Volatility Optimization หรือการคัดกรองความผันผวนให้ดีที่สุดทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างกองทุน (Correlation) รวมไปถึงความผันผวน (Volatility)
 • ท้ายที่สุดกองทุนต่าง ๆ จะถูกนำมาคัดเลือกเชิงคุณภาพอีกขั้นโดย FINNOMENA Investment Team เพื่อให้แน่ใจว่ากองทุนที่ได้เหมาะสมต่อสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

คิดมาแล้วว่าดี! ลงทุนหุ้นเติบโตอย่างไร ให้ใจไม่พัง พอร์ตไม่พัง

ภาพแสดงผลทดสอบย้อนหลังเปรียบเทียบความผันผวนของพอร์ตการลงทุน GGG เทียบกับกองทุนหุ้นเติบโตอื่น ๆ ที่มา: FINNOMENA Investment Team

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เชิญชมกองทุนในพอร์ตพร้อมลิ้งก์

PRINCIPAL VNEQ-A

สรุปรายละเอียดกองทุน

นโยบายกองทุน: กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม และมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ :

ค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5000%

ค่าธรรมเนียมขาย ไม่มี

ค่าธรรมเนียมรวมรายปี 2.3450%

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/en_PRINCIPAL_VNEQ_FFS.pdf

KFHHCARE-A

สรุปรายละเอียดกองทุน

นโยบายกองทุน: – กองทุนหลัก JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทหมวดอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ โดยกองทุน KFFHCARE-A จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนชื่อ JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class C (acc) – USD(กองทุนหลัก) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 7

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมสุขภาพ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ :

ค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5000%

ค่าธรรมเนียมขาย ยังไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมรวมรายปี 1.0349%

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.krungsriasset.com/DataWeb/AYFWeb/th/pdf/FFS_KFHHCARE-A_TH.pdf?rnd=20220303041238

P-CGREEN

สรุปรายละเอียดกองทุน

นโยบายกองทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนปลายทาง) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักจะเน้นติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI China IMI Environment 10/40 ซึ่งเป็นดัชนีที่ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในประเทศจีนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน (Sustainable Water) การออกแบบอาคารที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Building) การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ :

ค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5000%

ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมรวมรายปี 1.6993%

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://static1.squarespace.com/static/5b763853266c075695c73c0a/t/620625c646e1dc0cf5cf6894/1644570066076/P-CGREEN_Factsheet_202112.pdf

MRENEW-A

สรุปรายละเอียดกองทุน

นโยบายกองทุน: กองทุนเน้นลงทุนในกองทุน BGF Sustainable Energy Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I2 USD” ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน (sustainable energy companies) ทั่วโลก โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 7

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุดตัวในประเทศสหรัฐฯ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ :

ค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5000%

ค่าธรรมเนียมขาย ไม่มี

ค่าธรรมเนียมรวมรายปี 2.0611%

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.mfcfund.com/Web/FundFiles/FundFactSheetPDFs/ffs/th/MRNA.pdf

BCAP-CTECH

สรุปรายละเอียดกองทุน

นโยบายกองทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศในบริษัทที่ดำเนินการและ/หรือมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน โดยเน้นทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศจีน และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงบางส่วน)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ :

ค่าธรรมเนียมซื้อ 0.8560%

ค่าธรรมเนียมขาย ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมรวมรายปี 0.98765%

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.bcap.co.th/data/category/425/cms/FS-2021-12-30_BCAP-CTECH___cdgknqrtvx18.pdf

TMB-ES-STARTECH

สรุปรายละเอียดกองทุน

นโยบายกองทุน: กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (กองทุนหลัก) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดัชนี Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and Technology Innovation Board 50 Index โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการที่กองทุนหลักอาจเข้าลงทุนในบางบริษัทที่เพิ่งเริ่มกิจการ, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจ)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ :

ค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0000%

ค่าธรรมเนียมขาย ไม่มี

ค่าธรรมเนียมรวมรายปี 1.2531%

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.tmbameastspring.com/THDocs/FS/I38_03.pdf

ASP-DIGIBLOC

สรุปรายละเอียดกองทุน

นโยบายกองทุน: กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets Companies) และ/หรือบริษัทที่มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจและ/หรือมีความเกี่ยวข้องกับระบบสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจ)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ :

ค่าธรรมเนียมซื้อ 1.25%

ค่าธรรมเนียมขาย ไม่มี

ค่าธรรมเนียมรวมรายปี สูงสุดไม่เกิน 4.49% (ปัจจุบัน -)

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.assetfund.co.th/home/assetplus/upload_otherdocs/ASP-DIGIBLOC_fundfactsheet.pdf

LHCYBER-A

สรุปรายละเอียดกองทุน

นโยบายกองทุน: กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ดําเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยจะลงทุนในกองทุนหลัก ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจ)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 100 บาท

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ :

ค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5000%

ค่าธรรมเนียมขาย ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมรวมรายปี 1.632285%

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.lhfund.co.th/Upload/FACTSHEET_LHCYBER_A_THAI.pdf

UHERO

สรุปรายละเอียดกองทุน

 นโยบายกองทุน: กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Global X Video Games & Esports ETF (กองทุนหลัก) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจวิดิโอเกมส์และอีสปอร์ต โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมด และมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจ)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,010 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้ามี))
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ :

ค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5000%

ค่าธรรมเนียมขาย ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมรวมรายปี 0.6741%

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.uobam.co.th/srcm/fund_mapping/mlwcfoxz0/fo/xz/o0x0/UHERO_Factsheet_IPO-17-21-January-2022.pdf

KKP SEMICON-H

สรุปรายละเอียดกองทุน

นโยบายกองทุน: กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว คือ iShares Semiconductor ETF (กองทุนหลัก) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นหลัก โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 7

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: กองทุนหลักเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์เป็นหลัก และมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/เกือบทั้งหมด)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ :

ค่าธรรมเนียมซื้อ ปัจจุบันยกเว้นถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าธรรมเนียมขาย ปัจจุบันยกเว้น

ค่าธรรมเนียมรวมรายปี 0.9416%

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://media.kkpfg.com/document/2021/Jun/AM%20Sum%20KKP%20SEMICON-H.pdf

สนใจสร้างแผนการลงทุน ดูรายละเอียดและสร้างแผนได้ที่ https://finno.me/ggg-landing-web

รับบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวจาก FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 500,000 บาทเท่านั้น

👉 ลงทะเบียน คลิก >>> https://finno.me/finnomena-x-service

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้| ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน I สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ