สรุป LIVE ตลาดบวกได้ไหม เมื่อเมืองใกล้เปิด

 ประเทศยักษ์ใหญ่หลาย ๆ ที่ใกล้เปิดเมืองกันเข้าไปทุกที เรามาดูบทวิเคราะห์เจาะลึกทั้งเชิง Macro และ Technical กันว่าเมืองเปิดแล้ว ตลาดจะเปิดบวกตามไหม อ่านไปพร้อม ๆ กันได้เลยครับอัปเดตตัวเลขเศรษฐกิจและสถานการณ์ทั่วไปGlobal Macro Surprise Index (ดัชนีชี้วัดตัวเลขเศรษฐกิจ) ลงมาใกล้กับจุดตํ่าสุดของปี 2008ตัวเลขผู้ว่างงานขอรับสวัสดิการในสหรัฐสูงกว่าทุกวิกฤติที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้รวมทั้งสิ้น 26 ล้านตำแหน่งเรียบร้อยแล้วสัดส่วนระหว่างคลังสินค้ากับยอดขายสินค้าคงทน (Durable goods) อาธิ รถ บ้าน เพิ่มสูงขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสินค้าค้าง stock เยอะ ขายไม่ออกAmerican Express หรือที่เรารู้จักกันในนามของผู้ให้บริการปล่อยกู้บัตรเครดิต ตั้งสำรองหนี้สูญถึง 2.6 พันล้าน หรือที่ราว ๆ 3 เท่าจากเดิมตัวเลขความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจของเยอรมันยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปลดลงตํ่ากว่าช่วงวิกฤติปี 2008ยอดตัวเลขค้าปลีกอังกฤษดิ่งแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1996 […]