ยิ้มน้อย ๆ ในใจ พอร์ต RUNNING For Growth ถึงเวลาปรับพอร์ตครั้งใหม่แล้ว ประจำพฤศจิกายน 2562

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ลงทุนในพอร์ต RUNNING For Growth ที่นายแว่นลงทุน ได้ออกแบบร่วมกับทีมงาน FINNOMENA ด้วยผลงานที่ผ่านมาคงต้องใช้คำว่า “ยิ้มน้อย ๆ ในใจ” เพราะในขณะที่ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนต่ำกว่า 3% แต่พอร์ตของเราสามารถเติบโตจนให้ผลตอบแทนกว่า 12%

ยิ้มน้อย ๆ ในใจ พอร์ต RUNNING For Growth ถึงเวลาปรับพอร์ตครั้งใหม่แล้ว ประจำพฤศจิกายน 2562

ภาพแสดงผลตอบแทนพอร์ตตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เปรียบเทียบกับ SET
ที่มา: FINNOMENA

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จากภาพจะเห็นว่า ตั้งแต่พอร์ตเริ่มเปิดให้ลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนเทียบกับตลาดหุ้นไทยสูสีมาโดยตลอด จนมาถึงช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากการลงทุนเริ่มมีข้อแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อย ๆ

โดยพอร์ต RUNNING for Growth สามารถทำผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาดหุ้นไทย จนปัจจุบันผลตอบแทนจากพอร์ตของเราเติบโตสร้างผลตอบแทนได้ราว 12% สามารถชนะตลาดหุ้นไทยที่ทำผลตอบแทนได้ราว 2-3%

โดยพอร์ตของเราลงทุนผ่านกองทุนรวมสัดส่วนดังต่อไปนี้

TSF-A 40%

LHMSFL-A 30%

K-ICT 30%

อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไป ทำให้ทีมงานมีการประชุมกันเพื่อจะปรับพอร์ตเสียใหม่ รับกับสถานการณ์ตลาดหุ้นไทย และเศรษฐกิจโดยภาพรวม จึงเป็นการบ้านของ “นายแว่นลงทุน” ที่ต้องมองหาการลงทุนที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีขึ้น หรืออย่างน้อยที่สุดสามารถรักษาผลตอบแทนให้ดีได้อย่างสม่ำเสมอ

จากการประมวลข้อมูลของกองทุนรวมที่มีอย่างมากมายเป็นพันกองทุน ในที่สุดทีมงาน และตัวผมเองได้เลือกกองทุนเพิ่มเข้ามาในพอร์ตของเราอีกหนึ่งกองนั่นก็คือ BTP หรือ กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล โดยผมเองได้ลองค้นข้อมูลผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบ “สิบปี” ของกองทุนนี้มาได้ดังต่อไปนี้

ยิ้มน้อย ๆ ในใจ พอร์ต RUNNING For Growth ถึงเวลาปรับพอร์ตครั้งใหม่แล้ว ประจำพฤศจิกายน 2562

ภาพแสดงผลตอบแทนจากการลงทุนของ BTP ตั้งแต่ปี 2009 – 2019
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ที่มา: FINNOMENA

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จากภาพจะเห็นว่า … ผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนนี้ทำได้กว่า 349.42% หรือ 3.5 เท่า ในระยะเวลากว่าสิบปี แม้ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกผลการดำเนินงานในอนาคต แต่คาดว่ากองทุนนี้น่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต เนื่องจากการลงทุนของกองทุนนี้ เขาลงทุนในหุ้นที่มีอนาคต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยิ้มน้อย ๆ ในใจ พอร์ต RUNNING For Growth ถึงเวลาปรับพอร์ตครั้งใหม่แล้ว ประจำพฤศจิกายน 2562

ภาพแสดงสัดส่วนการลงทุนของ BTP
ข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2562
ที่มา: FINNOMENA

กองทุนรวม BTP มีการแบ่งสัดส่วนการลงทุน แบบกระจายการลงทุนอย่างน่าสนใจ โดยหลัก ๆ จะลงทุนในหุ้น BTS CPALL PTT TOA BDMS ซึ่งหุ้นเหล่านี้ล้วนมีอนาคต ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมระบบราง ร้านค้าปลีก อุตสาหกรรมสี และโรงพยาบาล

เมื่อเห็นการจัดพอร์ตลงทุนในรูปแบบนี้ทำให้ผมคาดว่ากองทุนนี้น่าจะสร้างผลตอบแทน หรืออย่างน้อยสามารถรักษาผลตอบแทนที่ดีต่อไปในอนาคตได้ โดยสิ่งที่ผมชอบอีกประการ ก็คือ แนวทางการกระจายการลงทุน ลดความเสี่ยงของการลงทุนไปในตัว

ข้อสรุปก็คือ …

พอร์ต RUNNING For Growth ถึงเวลาที่ต้องปรับพอร์ตแล้ว และการปรับพอร์ตไม่ได้ลดกองทุนที่ลงทุน แต่จะเพิ่มกองทุนใหม่ก็คือ BTP เข้าไป ช่วยทำให้พอร์ตแข็งแกร่งขึ้น และทีมงานจะพยายามรักษาผลตอบแทนของพอร์ตให้ดีมีประสิทธิภาพ ส่วนในรายละเอียดสามารถคลิกชมได้ที่เว็บไซต์ FINNOMENA ได้เลยครับ

#นายแว่นลงทุน

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


**สนใจลงทุนในพอร์ต RUNNING for Growth พอร์ตกองทุนรวมหุ้นซึ่งจัดโดยนายแว่นลงทุน คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเลย https://www.finnomena.com/port/naiwaen

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ