ลงทุนหุ้นเวียดนามผ่าน ASP-VIET น้องใหม่มือเก๋า

กระแสการลงทุนหุ้นเวียดนามได้เริ่มก่อตัวในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ บรรดานักลงทุนทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นเล็กต่างพยายามค้นหาวิธีไปลงทุนหุ้นในประเทศเวียดนามด้วยตนเอง บางท่านใช้วิธีเข้าไปศึกษารายละเอียดเชิงลึกในประเทศ บางท่านใช้บริการผ่านกองทุนส่วนบุคคล บางท่านซื้อ ETF และเมื่อไม่นานมานี้ทาง CIMB-Principal ก็ได้ส่ง CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A ซึ่งถือว่าเปิดกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นเวียดนามจริงๆ กองแรก ได้รับการต้อนรับจากบรรดานักลงทุนดีมาก เรียกได้ว่าจองกันจนล้น ต้องเปิดรับครั้งที่ 2 และเต็มในเวลาอันรวดเร็ว มาวันนี้เราขอนำกองทุนเปิดใหม่ที่จะเริ่มทำการ IPO ช่วง 16-26 มกราคม 2561 มาให้ชมกัน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท Asset Plus Vietnam Growth Fund (ASP-VIET)

นโยบายการลงทุน : เป็นกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโต และได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือ กองทุนรวม ETF และ/หรือลงทุนในกองทุนหุ้นในประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประมาณการสัดส่วนการลงทุน : ลงทุนในกองทุนรวม ETF 0-40%, ลงทุนในกองทุนหุ้นในประเทศเวียดนาม 0-30% และ เลือกหุ้นบริษัทชั้นนำในประเทศเวียดนาม 0-30%

ที่มา : เอกสารนำเสนอกองทุน ASP-VIET

จากสัดส่วนการลงทุน ที่น่าสนใจคือ การลงทุนในกองทุนหุ้นที่มีการลงทุนในประเทศเวียดนามอย่าง JP Morgan Vietnam Opportunities Fund และ Dragon Capital VEIL Fund ซึ่งเราขอพาไปชมความเก๋าของทั้ง 2 ค่ายนี้กัน

JP Morgan Vietnam Opportunities Fund

 • เริ่มจัดตั้งเมื่อ 27 พ.ย. 2549 (27 Nov 2006) หรือประมาณ 11 ปีที่ผ่านมา
 • ขนาดกองทุน สิ้นเดือนธันวาคม 2560 : 223.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 7,800 ล้านบาท
 • นโยบายการลงทุน คือ มุ่งหวังผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นประเทศเวียดนาม
 • ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน 5% ของ NAV และ มีค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 1.5% ต่อปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ที่มา : https://www.jpmorganam.com.hk/JFAM/en/download/mthfsh/JPMorgan_Vietnam_Opp_e.pdf?1515559904137

พอร์ตการลงทุนเมื่อสิ้นปี 2017

ที่มา : https://www.jpmorganam.com.hk/JFAM/en/download/mthfsh/JPMorgan_Vietnam_Opp_e.pdf?1515559904137

Dragon Capital VEIL (Vietnam Enterprise Investments Limited) Fund

 • ก่อตั้งเมื่อ 11 สิงหาคม 2538 (11 Aug 1995) ถือว่าเป็นกองทุนเก่าแก่ที่สุดที่ลงทุนในประเทศเวียดนาม
 • ขนาดกองทุน สิ้นเดือน พ.ย. 2560 : 1,490.25 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 52,159 ล้านบาท
 • มีสถานะเป็นกองทุนปิด ที่มีการซื้อขายหน่วยลงทุนใน London Stock Exchange market ดังนั้น ราคาซื้อขายอาจมีส่วนต่าง (Premium/Discount) จากราคา NAV ของกองทุน
 • การลงทุนของ VEIL มีทั้งการลงทุนหุ้นในตลาดเวียดนาม และ การเข้าซื้อหุ้นก่อน IPO โดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว

ผลการดำเนินงานและ Top 10 Holding ของกองทุนรวม

ที่มา : http://www.veil-dragoncapital.com/wp-content/uploads/2017/10/VEIL_Factsheet_20171130.pdf

ที่มา : Weekly Report 28 Dec 2017 http://www.veil-dragoncapital.com/documentation-and-reports/

จะเห็นได้ว่าทาง ASP-VIET เลือกกองทุนที่มีการก่อตั้งมานาน และมีผลการดำเนินงานที่ดี มาเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุน (สัดส่วน 0-30%) ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความรู้จักกับ ASP-VIET คร่าว ๆ ไปแล้ว เราก็เกิดคำถามขึ้นว่า ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง ASP-VIET กับ CIMB-Principal VNEQ-A มีอะไรแตกต่างกันบ้าง เพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาประกอบการลงทุน

เปรียบเทียบระหว่าง ASP-VIET กับ CIMB-Principal VNEQ-A

ที่มา : Fund Fact Sheet CIMB-Principal VNEQ-A
http://www.cimb-principal.co.th/fund_pdf/factsheet%20CIMB-P%20VNEQ_27092017.pdf

ที่มา : Fund Fact Sheet ASP-VIET
http://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPView.aspx?FTYPE=M&PID=0629&PYR=2560&lang=en

สรุปความแตกต่างหลัก มีอยู่ด้วยกัน 3 เรื่องคือ

 1. การกระจายการลงทุน โดย ASP-VIET มีการเข้าไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนในประเทศเวียดนาม
 2. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไปของ ASP-VIET ต่ำกว่า (อยู่ที่ 5,000 บาท)
 3. ช่วงเวลาที่สามารถทำการซื้อขาย ของ ASP-VIET ทำให้สภาพคล่องดีกว่า

อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทั้ง 3 ข้อ ในปัจจุบันยังไม่สามารถบอกได้ว่านโยบายแบบใดจะสามารถสร้างผลการดำเนินงานในอนาคตได้ดีกว่ากัน สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นเวียดนามควรตระหนักว่าเป็นการลงทุนในประเทศที่อยู่ในกลุ่ม Frontier market ดังนั้น ความผันผวนจากการลงทุนจะสูงกว่าปกติ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาที่ปรึกษาการเงินก่อนตัดสินใจลงทุน

โดย ณัฐ เลิศมงคล

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ