1) ABM: บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด มหาชน (IPO แล้ว)

ธุรกิจ:

 • ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดหาและจัดจำหน่ายสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้
 • กะลาปาล์ม (Palm Kernel Shell)                                     
 • ไม้สับและส่วนอื่นๆ ของไม้ (Woodchip and others)
 • ขี้กบ ขี้เลื่อย และฝุ่นไม้ (Wood Shavings, Sawdust, Wood Dust)
 • ชีวมวลอัดแท่ง (Biomass Pellet)                                       
 • สินค้าอื่นๆ

นำเงิน IPO ไปลงทุนใน:

 • การขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มเพิ่มเติมในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย
 • การจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งกับบริษัทร่วมทุนบริเวณภาคใต้
 • การจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับ และโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2) CHAYO: บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด มหาชน (IPO แล้ว)

ธุรกิจ:

 • ลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
 • ให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้
 • ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

นำเงิน IPO ไปลงทุนใน:

 • การประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน
 • การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
 • การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

3) CHIC: บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจ:

 • ขายสินค้าผ่านหน้าร้านของบริษัท เป็นศูนย์รวมจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน โคมไฟตกแต่ง ที่นอนและเครื่องนอนอย่างครบวงจร
 • ขายงานโครงการ เป็นการขายสินค้าเฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้งให้กับโครงการต่าง ๆ ในลักษณะเฟอร์นิเจอร์แบบติดผนัง (Built-in) และเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว (Loose Furniture)
 • ให้บริการพื้นที่เช่าสำหรับร้านค้าเช่า เป็นการแบ่งพื้นที่ให้เช่าภายในสาขาของบริษัทสำหรับร้านค้าเช่าต่างๆ

นำเงิน IPO ไปลงทุนใน:

 • การขยายสาขา
 • การชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน
 • การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

4) CMAN: บริษัท เคมีแมน จำกัด มหาชน

ธุรกิจ:

 • ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนไลม์ และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง
 • เป็นผู้ดำเนินงานเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และเพื่อทำปูนขาว)

นำเงิน IPO ไปลงทุนใน:

 • การขยายธุรกิจปูนไลม์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
 • การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

5) CMC: บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด มหาชน

ธุรกิจ:

 • ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการประเภทคอนโดมิเนียมเป็นหลัก
 • กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
 • กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

นำเงิน IPO ไปลงทุนใน:

 • การขยายธุรกิจของบริษัท
 • การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
 • การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

6) DOD: บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด มหาชน

ธุรกิจ:

 • ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามและสุขภาพ

นำเงิน IPO ไปลงทุนใน:

 • โรงงานสกัดวัตถุดิบ และห้องปฏิบัติการวิจัยระดับสากล
 • การใช้พัฒนาตราสินค้าใหม่ของบริษัท
 • การใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
 • การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

7) NCAP บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด มหาชน

ธุรกิจ:

 • สินเชื่อเงินกู้ยืมเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Loan)
 • สินเชื่อจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง (Factoring)
 • สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing)
 • สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ (Hire Purchase)

นำเงิน IPO ไปลงทุนใน:

 • การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
 • การขยายธุรกิจของบริษัท
 • การชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้

———————

ค้นหาหุ้นและดูงบการเงินย้อนหลัง 10 ปี

พร้อมกราฟราคาได้ที่ FINNOMENA Stock Quote (Beta)

https://www.finnomena.com/stock/

———————

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.set.or.th/th/company/ipo/upcoming_ipo_set.html

https://www.settrade.com/C13_StockIpo.jsp

—————————-
Vithan Minaphinant
Securities Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ


คำเตือน
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้เขียนบทความนี้มิได้รับค่าตอบแทนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทที่กล่าวถึงในบทความนี้แต่อย่างใด
ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ