แจ้งเตือน

ผลตอบแทน

แผน GIF

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. พ.ศ.2563)


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

-3.77%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

-15.41%

ผลตอบแทน 1 ปี

-12.04%


เงินลงทุนของคุณ
8,000,000฿
เงินปันผลโดยเฉลี่ย
283,333 บาท/เดือน
3,400,000 บาท/ปี
ผลตอบแทนคาดการณ์หลังจากหักภาษี 15% แล้ว โดยไม่รวมกำไรของราคากองทุน


กระแสเงินสดรายเดือนจากแผน GIF

ผลรวมของกระแสเงินสดจากการ Auto Redemption และ ปันผลหลังหักภาษี ย้อนหลัง 3 ปี อ้างอิงจากเงินลงทุนมูลค่า 10 ล้านบาท

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
(01/01/2560)
Return (%) -2.96 -2.62 -2.21 3.09 11.4
S.D (%) 9.33 7.06 5.71 5.38 4.94
Sharpe Ratio -5.52 -2.52 -1.51 0.42 0.63
Max Drawdown (%) -3.71 -3.71 -4.01 -4.01 -7.87

สัดส่วนการลงทุนพอร์ต GIF

เน้นให้กระจายการลงทุนในหลายชนิดสินทรัพย์กองทุนที่มีการลงทุนแบบ Yield Play ตามนโยบายการลงทุนของพอร์ต GIF ที่แนะนำลงทุนในตราสารหนี้ อสังหาฯ ซึ่งปรับตัวขึ้นมาตลอดในช่วงที่ตลาดผันผวน

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้


35%

20%

20%

15%

10%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน GIF