แจ้งเตือน

ผลตอบแทน

แผน GIF

(ข้อมูล ณ วันที่ 2 ม.ค. พ.ศ.2563)


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

13.89%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

0.00%

ผลตอบแทน 1 ปี

9.69%


เงินลงทุนของคุณ
8,000,000฿
เงินปันผลโดยเฉลี่ย
283,333 บาท/เดือน
3,400,000 บาท/ปี
ผลตอบแทนคาดการณ์หลังจากหักภาษี 15% แล้ว โดยไม่รวมกำไรของราคากองทุน


กระแสเงินสดรายเดือนจากแผน GIF

ผลรวมของกระแสเงินสดจากการ Auto Redemption และ ปันผลหลังหักภาษี ย้อนหลัง 3 ปี อ้างอิงจากเงินลงทุนมูลค่า 10 ล้านบาท

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
(01/01/2560)
Return (%) -0.75 0.16 3.25 8.4 14.24
S.D (%) 4.85 4.04 5.2 4.49 4.71
Sharpe Ratio -2.93 -0.33 1.31 2.16 1.02
Max Drawdown (%) -1.7 -2.24 -2.71 -2.71 -7.87

สัดส่วนการลงทุนพอร์ต GIF

เน้นให้กระจายการลงทุนในหลายชนิดสินทรัพย์กองทุนที่มีการลงทุนแบบ Yield Play ตามนโยบายการลงทุนของพอร์ต GIF ที่แนะนำลงทุนในตราสารหนี้ อสังหาฯ ซึ่งปรับตัวขึ้นมาตลอดในช่วงที่ตลาดผันผวน

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้


35%

20%

15%

10%

10%

10%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน GIF