แจ้งเตือน

PORT

แผน Next-Generation Global Growth (GGG)

กองทุนที่เข้าร่วมแผน GGG (Triple G) คือพอร์ตการลงทุนแบบหุ้นเติบโตล้วน (Growth stocks) จัดหนักจัดเต็มสำหรับนักลงทุนผู้ชื่นชอบและหลงใหลการลงทุนในหุ้นเติบโต แต่ยังไม่ทิ้งการให้ความสำคัญกับการจัดการความผันผวน

เงินลงทุนแนะนำ : 2,000,000 บาทขึ้นไป

แผน GGG คืออะไร

Next-Generation Global Growth ลงทุนในกลุ่มหุ้นแกนหลัก 4 กลุ่มที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวแตกต่างกันเพื่อลดความผันผวน

ไม่จับจังหวะตลาด เนื่องจากอาจทำให้เราพลาดช่วงที่ดีที่สุดของตลาดหุ้นไป ซึ่งจะส่งผลต่อผลตอบแทนอย่างมาก

คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี) และปรับพอร์ตปีละ 2 ครั้ง

แผน GGG เหมาะกับใคร

เหมาะกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนสูง

ผู้ที่มีเงินเย็น พร้อมลงทุนระยะยาว 5 ปีขึ้นไป

มีเงินลงทุน 2,000,000 บาทขึ้นไป

รับความเสี่ยงได้สูงมาก

ผล Backtest ย้อนหลัง

*GGG มีการลงทุนใน ETF ที่จัดตั้งวันที่ 14/4/2021
Source: FINNOMENA, Bloomberg PORT as of 18/2/2022

1. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและควาเมสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2.
ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สร้างผลตอบแทนที่ดีระยะยาวด้วยหุ้นเติบโตพร้อมจัดพอร์ตอย่างเป็นระบบ

โมเดลพอร์ตที่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความชื่นชอบการลงทุนในหุ้นเติบโตที่ผันผวนสูง ผ่านการช่วยปรับความผันผวนให้มีความเหมาะสม (ไม่ลงทุนในกลุ่มหุ้นที่เคลื่อนไหวใน ลักษณะคล้าย ๆ กัน) และช่วยให้คุณถือต่อไปได้ในเวลาที่ตลาดไม่เป็นใจ

สัดส่วนการลงทุนในพอร์ต GGG ณ วันที่ 09/03/2022

อยากรู้ว่าเราลงทุนในกองอะไรบ้าง?
ลองสร้างแผน GGG ใน FINNOMENA PORT

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผน GGG

คำถามที่พบบ่อย

 • ปรับพอร์ตปีละ 2 ครั้ง
 • หลังคัดเลือกธีมการลงทุนและกองทุนที่มีความผันผวนที่เหมาะสมผ่านปัจจัยเชิงปริมาณกันไปแล้ว เราจะทำการเสริมแกร่งการลงทุนอีกขั้นผ่านการวิเคราะห์โดย FINNOMENA Investment Team ด้วยวิธีการวิเคราะห์ MEVT ซึ่งเป็นกรอบวิเคราะห์การลงทุนที่จะช่วยติดตามธีมการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดในช่วงนั้น ๆ
 • แจ้งเตือนผ่าน App Notification
 • แจ้งรายละเอียดผ่านบทความบนเว็บไซต์ฟินโนมีนา
 • อัปเดตผ่าน Facebook & YouTube Live วันพฤหัสบดี เวลา 1 ทุ่ม
 • สำหรับลูกค้าที่ลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ทางฟินโนมีนาจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน (Investment Advisor)
  โทรไปให้คำแนะนำเพิ่มเติม และบริการปรับพอร์ตการลงทุนทางโทรศัพท์อีกด้วย
 • สำหรับผู้ลงทุนตั้งแต่  500,000 บาท ขึ้นไป สามารถรับบริการทีมที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวกับ FINNOMENA Exclusive ได้ และหากนักลงทุนที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ทางฟินโนมีนาจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน (Investment Advisor / Financial Advisor) ให้โดยสถานะสมาชิกจะถูกคำนวณให้โดยอัตโนมัติ จากยอดเงินลงทุนจริง หรือยอดเงินในพอร์ตที่เกิดจากผลการดำเนินงาน แล้วแต่ยอดใดยอดหนึ่งสูงถึงระดับ
 • สามารถปรับพอร์ตผ่านทางเว็บไซต์ www.finnomena.com และแอปฯ FINNOMENA หรือหากนักลงทุนที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ทางฟินโนมีนาจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน (Investment Advisor) โทรไปให้คำแนะนำเพิ่มเติม และบริการปรับพอร์ตการลงทุนทางโทรศัพท์อีกด้วย
 • ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA เพื่อสมัครสมาชิกและเริ่มต้นสร้างแผนการลงทุนเพื่อเปิดบัญชีผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น เมื่อเปิดบัญชีและสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เสร็จแล้วท่านสามารถลงทุนได้ทันที

สามารถลงทุนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA โดยระบบจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และจะปิดทำการระหว่างเวลา 02.00 – 07.00 น. โดยกองทุนในประเทศให้ทำรายการก่อนเวลา 14.00 น. กองทุนต่างประเทศ (FIF) ทำรายการก่อนเวลา 11.00 น. หากทำรายการหลังจากเวลาดังกล่าวจะเป็นรายการของวันทำการถัดไป (บางกองทุนมีการขยายเวลาเป็น 14.00 น. ติดตามได้ที่ https://www.finnomena.com/fif-cut-off-time)

 • สำหรับคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน PORT คุณสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ LINE@: @FINNOMENAPORT
  ทาง Live chat (09.00 – 17.00 น) หรือโทรติดต่อที่ 02-026-5100 (09.00 – 17.00 น.)

หมายเหตุ
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 . ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”