แจ้งเตือน

แจ้งเตือนลูกค้าที่ลงทุนผ่าน Nomura ในแผนการลงทุน Goal และ 1stM

เรื่อง การตั้งคำสั่ง DCA ในกองทุนที่ติดปัญหาขั้นต่ำ 500 บาท

เรียน ลูกค้าฟินโนมีนา

เนื่องจาก บล.โนมูระ ได้มีนโยบายเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทำ DCA ขั้นต่ำในแต่ละกองทุน เป็น 500 บาทต่อ 1 กองทุน ซึ่งเป็นขั้นต่ำที่สูงกว่าเงื่อนไขของกองทุนบางกองทุนที่ประกาศไว้ในหนังสือชี้ชวน  ส่งผลให้ FINNOMENA PORT GOAL และ 1st Million ในแผนการลงทุนบางแผนของท่าน ไม่สามารถทำรายการ DCA ได้ หากสัดส่วน DCA ต่อเดือนที่แนะนำนั้นต่ำกว่า 500 บาท 

แต่ด้วยการยึดมั่นในการเลือกกองทุน Best in Class ซึ่งเป็นกองทุนที่เราคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุด FINNOMENA Investment Team มีมุมมองว่า ข้อจำกัดดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการลงทุนในระยะยาวอย่างมีนัยยะสำคัญและเพื่อให้สามารถคงสัดส่วนตามความเสี่ยงที่ถูกต้องตามหลักการลงทุน เราจึงแนะนำว่า ลูกค้าที่ลงทุนกับ PORT GOAL และ 1stM และติดเงื่อนไข จำนวนเงินลงทุนในกองทุน ต่ำกว่า จำนวนเงินขั้นต่ำที่ บล.โนมูระ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข (500 บาทต่อ 1 กองทุน) ให้เลือกปรับแผนการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 ทางเลือกนี้

  1. ตั้งคำสั่ง DCA ในกองทุนนั้นๆ เป็นทุกๆ 2 เดือนต่อครั้ง โดยเพิ่มจำนวนเงินลงทุนในแต่ละครั้งเป็น 2 เท่า จากเดิม
  2. หรือ เพิ่มจำนวนเงินลงทุนตามขั้นต่ำของแต่ละกอง (ซึ่งข้อดีคือ นักลงทุนมีโอกาสถึงเป้าหมายเร็วขึ้น เนื่องจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว)

ด้วย 2 ทางเลือกนี่ เราเชื่อมั่นว่า นักลงทุนจะยังสามารถบรรลุเป้าหมายในการลงทุนระยะยาวได้เช่นเดิมตั้งแต่วันแรกที่ตั้งใจลงทุนผ่านคำแนะนำของเรา

กรณีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 026 5100

แผนการลงทุนที่ได้รับผลกระทบ

กองทุนที่กระทบสัดส่วน
TMBPIPF5%
กองทุนที่กระทบสัดส่วน
TMBGQG5%
TMBEMEQ5%
TMBABF5%
กองทุนที่กระทบสัดส่วน
TMB505%
กองทุนที่กระทบสัดส่วน
TMB505%
กองทุนที่กระทบสัดส่วน
TMB5015%
กองทุนที่กระทบสัดส่วน
TMBABF15%

หากคุณมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อเราได้ทาง LINE @FINNOMENAPORT หรือทางเบอร์โทรศัพท์ 02-026-5100

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การให้ข้อมูลสำหรับติดต่อของท่าน ถือเป็นการยอมรับให้บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ติดต่อท่านได้โดยตรงเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ