แจ้งเตือน

ลงทะเบียน NTER GAR & GIF Seminar วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 (13.30 - 17.00)

การจัดสัมมนารายเดือนเรื่องมุมมองการลงทุนทั้งตลาดไทย และตลาดโลก เป็นบริการสำหรับสมาชิก FINNOMENA Professional Package หรือนักลงทุนที่สนใจที่สนใจรับคำแนะนำการลงทุนด้วย NTER GAR และ NTER GIF - เครื่องมือวางแผนการเงินแห่งอนาคต

NTER GAR หรือ Global Absolute Return เหมาะกับพอร์ตลงทุน 3 ล้านบาทขึ้นไป และต้องการลงทุนระยะยาวให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราเงินเฟ้อ โดย NTER GAR ตั้งเป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 8% จัดว่าเป็นพอร์ตที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนให้คำแนะนำปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

ที่ผ่านมามีนักลงทุนได้วางแผนและลงทุนผ่าน NTER GAR เฉลี่ยลงทุนต่อรายอยู่ที่ประมาณ 5.2 ล้านบาท โดยต่ำสุดอยู่ที่ 1 ล้านบาท และสูงที่สุดอยู่ที่ 45 ล้านบาท

NTER GIF หรือ Global Income Focus เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ FINNOMENA สำหรับท่านที่มีเงินลงทุน 5 ล้านบาทขึ้นไป และต้องการสร้างรายได้ หรือกระแสเงินสดจากการลงทุนเป็นรายเดือน โดยเป้าหมายอยู่ที่ 4 - 5% ต่อปี