ขั้นตอนการส่งเอกสารเปิดบัญชี 
เมื่อท่านได้รับเอกสารเปิดบัญชีแล้ว กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. พิมพ์เอกสารเปิดบัญชี (กรณีได้รับเอกสารทางอีเมล)
 2. ทำ “แบบสอบถามความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (แบบฟอร์ม FACTCA)” หน้า 6
 3. ทำ “แบบประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุนและความรู้ความสามารถในการลงทุน
  (Knowledge Assessment)” หน้า 7
 4. ลงนามทุกจุดที่มีเครื่องหมาย X (ทั้งหมด 5 จุด)
 5. แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดธนาคาร พร้อมเซ็นชื่อกำกับว่า
  “ใช้เพื่อเปิดบัญชีกับบลน.ฟินโนมีนาเท่านั้น” (เซ็นให้เหมือนชุดเปิดบัญชี)
 6.  ส่งเอกสารทั้งหมด (แบบฟอร์มเปิดบัญชี, สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าสมุดธนาคารที่มีเลขที่บัญชี)
  มาที่   บลน. ฟินโนมีนา 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 21 โซน C ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
  เขตบางรัก 
  กรุงเทพฯ 10500

   

  *หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-026-5100 หรือ LINE@: @FINNOMENAPORT