รีวิวกองทุน KFHHCARE-A: ลงทุนในส่วนผสมความสมดุล Healthcare และ Innovation

ปัจจุบันประชากรโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือที่ได้ยินกันอีกชื่อว่า ‘Aging Society’ ในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งภาคอุตสาหกรรมที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นกลุ่ม ‘Healthcare’ สำหรับใครที่กำลังมองหากองทุนหุ้น Healthcare เพื่อลงทุนในระยะยาว อยากให้แวะอ่านบทความนี้ เพราะเราจะแนะนำให้รู้จักกับกองทุน KFHHCARE-A กองทุนที่ลงทุนอย่างสมดุลใน Healthcare และ Innovation ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งกองทุนนี้อยู่ใน Long Term Call ที่ทาง FINNOMENA Investment Team คัดสรรเข้ามาอยู่ในพอร์ตของ FINNOMENA ด้วยนะ กองทุนนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไร และลงทุนอะไรบ้าง ติดตามไปพร้อมกันได้เลย

Healthcare และ Innovation ส่วนผสมที่เข้ากันอย่างลงตัว

รีวิวกองทุน KFHHCARE-A: ลงทุนในส่วนผสมความสมดุล Healthcare และ Innovation

‘นวัตกรรม’ หรือ ‘Innovation’ ได้เข้ามามีบทบาทในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก หนึ่งในนั้นก็คืออุตสาหกรรม ‘Healthcare’ หรืออุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าหลาย ๆ สาขาในอุตสาหกรรม Healthcare ได้มีการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการดูแสสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น การวิจัยและพัฒนา การผลิตยา วัคซีน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ การบริการดูแลผู้ป่วย ฯลฯ ด้วยนวัตกรรมในอุตสาหกรรม Healthcare นี้เองจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้สัมผัสประสบการณ์ด้านบริการทางการแพทย์ที่ดีขึ้น ด้านบุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทำไม Healthcare จึงมีความน่าสนใจ?

รีวิวกองทุน KFHHCARE-A: ลงทุนในส่วนผสมความสมดุล Healthcare และ Innovation

ขยายโอกาสการลงทุนหลังจากการระบาดของ COVID-19

การระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโคโรนา หรือ ‘โควิด-19’ ที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2019 ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และเริ่มระบาดทั่วโลกในช่วงต้นปี 2020 ได้สร้างผลกระทบไปยันทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมในทั่วทุกมุมโลก หลังจากเกิดการระบาดของโควิด-19 บริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนก็ได้คิดค้นวัคซีนป้องกันโควิดสำเร็จในช่วงปลายปี 2020 ทุกประเทศทั่วโลกก็ได้มีการเร่งจัดซื้อและฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อลดความรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยล่าสุดก็มีการคิดค้นยาเม็ดต้านโควิดมาแล้วในหลาย ๆ ประเทศ แม้ว่

าสักวันนึงการระบาดของโควิด-19 อาจจะเบาลง แต่การฉีดวัคซีนยังคงต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น บริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านยาหรือวัคซีน ทั้งการคิดค้น ผลิต และจัดจำหน่าย ก็จะได้รับประโยชน์จากการะบาดของโควิด-19 โดยตรง ในระยะกลางถึงยาว

หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่ง

ตลาด Healthcare ทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 8,452 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2018 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 7.3% ตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งทาง Business Wire คาดว่าตลาด Healthcare ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 11,908.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2022 นี้ สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของสหรัฐฯ ในปี 2019 อยู่ที่ 11,582 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน คิดเป็นสัดส่วนกว่า 17% ของ GDP สหรัฐฯ และคาดว่าจะสูงถึง 6.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อศูนย์บริการ Medicare & Medicaid ภายในปี 2028

การเติบโตของชนชั้นกลางทำให้ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น

ประชากรในประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Market) มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการบริโภคที่ดีขึ้น และอาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น ไขมันสูง คอเลสเตอรอลสูง เบาหวาน ฯลฯ โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก 108 ล้านคนในปี 1980 เป็น 422 ล้านคนในปี 2014 เพิ่มขึ้นกว่า 290% ในระยะเวลา 34 ปี ซึ่งเบาหวานยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของโลกด้วย

โลกกำลังเข้าสู่สังคม Aging Society อย่างเต็มรูปแบบ

ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของประชากรโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าภายในปี 2030 ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จะมีจำนวน 1 ใน 6 ของประชากรโลก ซึ่งสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุในปัจจุบันเพิ่มขึ้นจาก 1 พันล้านคนในปี 2020 เป็น 1.4 พันล้านคน และประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น 2 เท่า เป็น 2.1 พันล้านคน ในปี 2050 ซึ่งคาดว่าจะเป็นสัดส่วนที่มากกว่าประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ครั้งแรกเป็นประวัติการณ์

การที่โครงสร้างประชากรโลกได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นนี้ ส่วนหนึ่งก็ได้รับอานิสงค์มาจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ การรักษาพยาบาลที่ทำให้มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น และแน่นอนว่าธุรกิจในกลุ่มด้านการดูแลสุขภาพก็ต้องปรับตัวรับมือกับสังคมผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แบบนี้เช่นเดียวกัน จึงเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จาก Aging Society โดยตรง

รีวิวกองทุน KFHHCARE-A: ลงทุนในส่วนผสมความสมดุล Healthcare และ Innovation

Aging Population
ที่มา: UN

ลงทุนในส่วนผสมความสมดุล Healthcare และ Innovation ด้วยกองทุน KFHHCARE-A

รีวิวกองทุน KFHHCARE-A: ลงทุนในส่วนผสมความสมดุล Healthcare และ Innovation

กองทุน KFHHCARE-A หรือ Krungsri Global Healthcare Equity Hedged FX Fund จาก บลจ.กรุงศรี (KrungsriAsset) มีนโยบายลงทุนใน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class C (USD) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน KFHHCARE-A จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 7

กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทหมวดอุตสาหกรรมทางด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ด้านเภสัชธรรม เทคโนโลยีชีวภาพ บริการด้านสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ฯลฯ ซึ่งมีการพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างโดดเด่น

จุดเด่นของกองทุน KFHHCARE-A

 • ใช้การวิเคราะห์แบบ Bottom-Up เพื่อคัดสรรหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุน
 • คัดเลือกบริษัทที่มีความได้เปรียบเชิงโครงสร้าง โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมและมีมูลค่าที่เหมาะสม
 • บริหารกองทุนโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Healthcare ระดับโลก
 • ปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดอยู่เสมอ

รีวิวหุ้นที่กองทุน KFHHCARE-A ลงทุน

รีวิวกองทุน KFHHCARE-A: ลงทุนในส่วนผสมความสมดุล Healthcare และ Innovation

Sector Breakdown ของ JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2021)
ที่มา: https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/adv/products/jpm-global-healthcare-c-acc-usd-lu0432979887#/portfolio 

รีวิวกองทุน KFHHCARE-A: ลงทุนในส่วนผสมความสมดุล Healthcare และ Innovation

กองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund ที่เป็นกองทุนหลักเน้นลงทุนในหมวดเภสัชกรรม (Pharmaceutical) โดยให้น้ำหนักการลงทุนที่ 29.0% และหมวดเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) มีสัดส่วนการลงทุนรองลงมา โดยให้น้ำหนักที่ 26.0% ของพอร์ตการลงทุน

รีวิวกองทุน KFHHCARE-A: ลงทุนในส่วนผสมความสมดุล Healthcare และ Innovation

Top 10 Holdings ของ JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2021)
ที่มา: https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/adv/products/jpm-global-healthcare-c-acc-usd-lu0432979887#/portfolio

รีวิวกองทุน KFHHCARE-A: ลงทุนในส่วนผสมความสมดุล Healthcare และ Innovation

  1. UnitedHealthcare นำเสนอแผนสวัสดิการด้านสุขภาพที่มุ่งเน้นไปที่องค์กรทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก บุคคลทั่วไป รวมถึงนำเสนอประกันสุขภาพและโปรแกรมดูแลสุขภาพสำหรับทุกวัย
  2. OptumHealth ให้บริการการเข้าถึงของเครือข่ายที่เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ การบริการด้านสุขภาพ การดูแลผู้บริโภค ผู้ใช้บริการ และการบริการด้านการเงิน
  3. OptumInsight นำเสนอซอฟต์แวร์และข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษาและบริการจัดการสัญญาจ้างสำหรับระบบโรงพยาบาล ภาครัฐ บริษัทด้านชีววิทยาศาสตร์ และองค์กรอื่น ๆ
  4. OptumRx ให้บริการด้านเภสัชกรรมตามใบสั่งแพทย์แบบครบวงจร พร้อมให้บริการจัดส่งถึงบ้าน ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทำบัญชียาโรงพยาบาล เป็นต้น
 • Thermo Fisher Scientific (4.80%) – บริษัทผู้จัดหาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ รีเอเจนต์ วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการวิจัยทางชีววิทยาและการแพทย์ การคิดค้นและผลิตยาและวัคซีน การวินิจฉัยการติดเชื้อและโรคต่าง ๆ ตลอดจนบริการทางด้านซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
 • Roche (4.70%) – ผู้ประกอบธุรกิจเวชภัณฑ์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ยาที่ครอบคลุมการรักษาโรคต่าง ๆ เช่น โรคโลหิตจาง มะเร็ง ระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้จัดหาเครื่องมือวินิจฉัย รีเอเจนต์ ชุดทดสอบสำหรับใช้ในตลาดการวิจัย และเป็นผู้ผลิตชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง (Home Use) อีกด้วย
 • Novo Nordisk (3.60%) – บริษัทด้านการดูแลสุขภาพสัญชาติเดนมาร์กที่มีส่วนร่วมในการวิจัย พัฒนา และผลิต ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมทั่วโลก โดยดำเนินการในสองส่วนงานคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วน และกลุ่มยาชีวเภสัชภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ พัฒนาการรักษาโรคพาร์กินสัน และพัฒนาการปรับแต่งจีโนมสำหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
 • Eli Lilly (3.60%) – บริษัทผู้พัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับโรคเบาหวาน ผลิตภัณฑ์ด้านประสาท ผลิตภัณฑ์ด้านภูมิคุ้มกัน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านโรงงานในสหรัฐฯ เปอร์โตริโก และอีก 8 ประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย Eli Lilly ถูกจัดจำหน่ายในกว่า 120 ประเทศทั่วโลก

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

รีวิวกองทุน KFHHCARE-A: ลงทุนในส่วนผสมความสมดุล Healthcare และ Innovation

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานของกองทุน KFHHCARE-A (ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2021)
ที่มา: FINNOMENA Fund

ด้านผลการดำเนินงานก็ถือว่าทำไปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว แม้จะเห็นว่าตัวเลขผลตอบแทนไม่ได้หรูหรามาก แต่ก็สามารถทำผลตอบแทนชนะผลตอบแทนเฉลี่ยในกลุ่มไปได้ในทุกช่วงเวลา ทั้ง 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี โดยอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (กองทุน KFHHCARE-A จดทะเบียนกองทุนวันที่ 1 ก.พ. 2562)

รีวิวกองทุน KFHHCARE-A: ลงทุนในส่วนผสมความสมดุล Healthcare และ Innovation

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานของ JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2021)
ที่มา: JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund Factsheet

และหากดูที่ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักอย่าง JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงต้นปี 2020 ที่ไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก กองทุนหลักก็ทำผลงานได้ชนะ Benchmark อย่าง MSCI World Healthcare Index ที่เป็นดัชนีที่ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ความเสี่ยงของกองทุน KFHHCARE-A

กองทุน KFHHCARE-A จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 7 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 90% ของเงินลงทุนต่างประเทศ 
 • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศ North America  และหมวดอุตสาหกรรม Medtech, Biotechnology และ Pharmaceutical

ค่าธรรมเนียมของกองทุน KFHHCARE-A

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 0.8025%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.0349%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน KFHHCARE-A

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

กองทุน KFHHCARE-A เหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก
 • ผู้ที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังต่างประเทศ และอุตสาหกรรม Healthcare
 • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงยาวได้ และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงเพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

— planet 46. 

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299