ใครกำลังมองหากองทุน Healthcare ที่ล้อไปกับ Megatrend ของโลกขอให้มารวมตัวกันตรงนี้! เพราะบทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับกองทุน Thematic สาย Healthcare ที่มีกลยุทธ์การลงทุนรับกระแส Megatrend ที่หลากหลายของโลก อย่างกองทุน ONE-MEDTECH กองทุนน้องใหม่ป้ายแดงจากบลจ.วรรรณ ที่เน้นลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของสหรัฐฯ เราลองมาดูกันดีกว่าว่ากองทุน ONE-MEDTECH จะมีความน่าสนใจอย่างไร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับ Megatrend ของโลกในตอนนี้บ้าง

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ เปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับ FINNOMENA รับหน่วยลงทุน PCASH มูลค่า 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. – 31 พ.ค. 65 คลิก https://finno.me/havefund-promotion

ทำไมต้องลงทุนใน MedTech?

รีวิวกองทุน ONE-MEDTECH: คว้าโอกาสลงทุนใน MedTech รับกระแส Megatrend ระดับโลก!

 • ประชากรโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เป็นอีกหนึ่ง Megatrend ที่จะช่วยส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare ในภาพรวม โดยมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนธุรกิจในอุตสาหกรรม Healthcare ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

รีวิวกองทุน ONE-MEDTECH: คว้าโอกาสลงทุนใน MedTech รับกระแส Megatrend ระดับโลก!

World Population 65 and Over
ที่มา: https://mercercapital.com/article/five-trends-to-watch-in-the-medical-device-industry/

 • มูลค่าตลาดเครื่องมือทางการแพทย์ของโลกอยู่ที่ประมาณ 4.23 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2020 โดยสหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์มากที่สุดในโลกด้วยสัดส่วนมูลค่าตลาดประมาณ 40% ของมูลค่าตลาดเครื่องมือทางการแพทย์โลก
 • สังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลทำให้ห่วงโซ่อุปทานในทุกอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป โดยมีเทคโนโลยีที่จะเข้ามาทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์และแพลตฟอร์มบนอินเทอร์เน็ตเกิดการเชื่อมต่อระหว่างกัน ส่งผลให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยได้ในระยะเวลาอันสั้น ทั้งการวัดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนการพบความต้องการใหม่ ๆ ที่เร็วขึ้นกว่าเดิม

รีวิวกองทุน ONE-MEDTECH: คว้าโอกาสลงทุนใน MedTech รับกระแส Megatrend ระดับโลก!

Traditional vs. Digital supply networks
ที่มา: https://www2.deloitte.com/th/en/pages/operations/articles/digital-transformation-medical-device-industry.html

 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในอุตสาหกรรม Healthcare มีมูลค่ากว่า 10.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2021 และคาดว่าในปี 2022-2030 จะมีการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่อัตรา 38.4% โดยความต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และแนวโน้มความต้องการการรักษาแบบเฉพาะบุคคลกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ตลาด AI ในอุตสาหกรรม Healthcare เติบโต

รีวิวกองทุน ONE-MEDTECH: คว้าโอกาสลงทุนใน MedTech รับกระแส Megatrend ระดับโลก!

Global AI in Healthcare Market (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2022)
ที่มา: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-healthcare-market

 • จากการวิจัยของ ACS Nano พบว่าการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ทำให้สามารถตรวจหาเชื้อในที่ใดก็ได้ส่งผลให้เกิดความต้องการใหม่จากผู้บริโภคที่เรียกว่า POC (point-of-care) โดยเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคมีความต้องการรับบริการทางการแพทย์จากที่ใดก็ได้ ไม่เพียงแต่ในสถานพยาบาล
 • ผลจากการล็อกดาวน์ในช่วงเริ่มต้นการระบาดของโควิด-19 ทำให้จำนวนการผ่าตัดและศัลยกรรมที่ไม่จำเป็นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม Healthcare ในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 ซึ่งจะนำไปสู่การฟื้นตัวของกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน

3 ปัจจัยที่ทำให้ ‘MedTech’ เติบโตอย่างต่อเนื่อง

รีวิวกองทุน ONE-MEDTECH: คว้าโอกาสลงทุนใน MedTech รับกระแส Megatrend ระดับโลก!

 • Aging Society – แนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรโลก เป็น Megatrend ที่สนับสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
 • Digitalization – ปัจจุบันแนวโน้มสังคมดิจิทัลเข้ามา disrupt ในหลาย ๆ อุตสาหกรรม เทคโนโลยีทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์กับแพลตฟอร์มบนอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยเกิดการเชื่อมต่อระหว่างกัน
 • Decentralized Healthcare – การล็อกดาวน์และ WFH เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ทําให้เกิดความต้องการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในทุกสถานที่ ไม่เพียงแต่ในสถานพยาบาล

คว้าโอกาสลงทุนใน MedTech ด้วยกองทุน ONE-MEDTECH

รีวิวกองทุน ONE-MEDTECH: คว้าโอกาสลงทุนใน MedTech รับกระแส Megatrend ระดับโลก!

กองทุน ONE-MEDTECH หรือ ONE Medical Technology Fund จาก บลจ.วรรณ (ONEAM) มีนโยบายลงทุนใน iShares U.S. Medical Devices ETF เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน ONE-MEDTECH จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 7

กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายให้ใกล้เพียงกับดัชนี Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index ซึ่งเป็นตัววัดผลการดําเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Equipment Sector) ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่ประกอบไปด้วยหุ้นของบริษัทเครื่องมือทาง การแพทย์ ซึ่งรวมผู้ผลิตและผู้จําหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องถ่ายภาพด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI) สแกนเนอร์ ขาเทียม เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่อง X-ray รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งอื่น ๆ

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking)

จุดเด่นของกองทุน ONE-MEDTECH

 • ใช้กระบวนการคัดเลือกของบริษัท S&P Global ตามธุรกิจที่แท้จริงของบริษัท ไม่อ้างอิงกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไปตาม GICS
 • เน้นลงทุนในธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น  MRI-scanners, Prosthetics, Pacemakers, เครื่อง X-ray ฯลฯ โดยหลีกเลี่ยงอุปกรณ์จำพวกใช้แล้วทิ้ง
 • เปิดโอกาสรับผลตอบแทนจากการเติบโตของเทคโนโลยีการแพทย์ จากหลากหลาย Megatrend เช่น สังคมผู้สูงอายุ สังคมดิจิทัล ฯลฯ

สัดส่วนอุตสาหกรรมของกองทุน ONE-MEDTECH

รีวิวกองทุน ONE-MEDTECH: คว้าโอกาสลงทุนใน MedTech รับกระแส Megatrend ระดับโลก!

รีวิวกองทุน ONE-MEDTECH: คว้าโอกาสลงทุนใน MedTech รับกระแส Megatrend ระดับโลก!

Sector Breakdown ของ iShares U.S. Medical Devices ETF (ข้อมูล ณ วันที่ 14/01/2022)
ที่มา: https://www.ishares.com/us/products/239516/ishares-us-medical-devices-etf

กองทุน iShares U.S. Medical Devices ETF ที่เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) เน้นลงทุนในหมวดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Health Care Equipment) โดยให้น้ำหนักการลงทุนที่ 80.13% และหมวดเครื่องมือและบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences Tools & Services) มีสัดส่วนการลงทุนรองลงมา โดยให้น้ำหนักที่ 19.38% ของพอร์ตการลงทุน

รีวิวหุ้นที่กองทุน ONE-MEDTECH ลงทุน

รีวิวกองทุน ONE-MEDTECH: คว้าโอกาสลงทุนใน MedTech รับกระแส Megatrend ระดับโลก!

รีวิวกองทุน ONE-MEDTECH: คว้าโอกาสลงทุนใน MedTech รับกระแส Megatrend ระดับโลก!

Top 10 Holdings ของ iShares U.S. Medical Devices ETF (ข้อมูล ณ วันที่ 14/01/2022)
ที่มา: https://www.ishares.com/us/products/239516/ishares-us-medical-devices-etf

 • Thermo Fisher Scientific (16.04%) – บริษัทผู้จัดหาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ รีเอเจนต์ วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการวิจัยทางชีววิทยาและการแพทย์ การคิดค้นและผลิตยาและวัคซีน การวินิจฉัยการติดเชื้อและโรคต่าง ๆ ตลอดจนบริการทางด้านซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
 • Abbott Laboratories (15.51%) – ผู้พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่หลากหลาย ทั้งผลิตภัฒฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์การแพทย์ขนาดเล็กที่ใช้ติดตาม ป้องกัน และรักษาโรคเกี่ยวกับเลือด เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคเบาหวาน
 • Medtronic (10.00%) – บริษัทเทคโนโลยีและบริการทางการแพทย์ ผู้ผลิต และพัฒนา อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วโลก โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตอุปกรณ์สนับสนุนการผ่าตัดและอุปกรณ์วัดการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ
 • Becton, Dickinson (5.05%) – ผู้พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกสาขาการแพทย์ โดยปัจจุบันยังเป็นผู้ผลิตกระบอกและเข็มฉีดยาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย
 • Boston Scientific (4.99%) – ผู้พัฒนา และผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทาง สำหรับการรักษาและผ่าตัดโรคหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินปัสสาวะ เชิงกราน ฯลฯ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

รีวิวกองทุน ONE-MEDTECH: คว้าโอกาสลงทุนใน MedTech รับกระแส Megatrend ระดับโลก!

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ iShares U.S. Medical Devices ETF (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2021)
ที่มา: https://www.ishares.com/us/products/239516/ishares-us-medical-devices-etf

รีวิวกองทุน ONE-MEDTECH: คว้าโอกาสลงทุนใน MedTech รับกระแส Megatrend ระดับโลก!

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

การเติบโตของเงิน $10,000 เมื่อลงทุนใน iShares U.S. Medical Devices ETF ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 17/01/2022)
ที่มา: https://www.ishares.com/us/products/239516/ishares-us-medical-devices-etf

เนื่องจากกองทุน ONE-MEDTECH เป็นกองทุนน้องใหม่ป้ายแดงที่เพิ่งจดทะเบียนกองทุนในวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ดังนั้นในบทความนี้จึงขอหยิบยกผลการดำเนินงานย้อนหลังของ iShares U.S. Medical Devices ETF ที่เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) มาพูดถึงกัน จากรูปด้านบนจะเห็นได้ว่ากองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index ที่เป็น Benchmark ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุนของกองทุนที่เป็นแบบ Passive Management ตามที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นบทความ

ความเสี่ยงของกองทุน ONE-MEDTECH

กองทุน ONE-MEDTECH จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 7 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ  และหมวดอุตสาหกรรม Personal Products และ Pharmaceuticals

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงได้ด้วยการจัดพอร์ตการลงทุน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดพอร์ตการลงทุนจากฟินโนมีนาได้ที่ https://www.finnomena.com/port/

ค่าธรรมเนียมของกองทุน ONE-MEDTECH

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.2840%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.4231%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน ONE-MEDTECH

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

กองทุน ONE-MEDTECH เหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่สนใจหรือต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เป็นผู้คิดค้น พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
 • ผู้ที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังต่างประเทศ และอุตสาหกรรม Healthcare ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (MedTech)
 • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงยาวได้ และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงเพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

— planet 46.

ใส่ ONE-MEDTECH เข้าพอร์ตเท่าไรดี? รับบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวจาก FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 500,000 บาทเท่านั้น

👉 ลงทะเบียน คลิก >>> https://finno.me/finnomena-x-service

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ เปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับ FINNOMENA รับหน่วยลงทุน PCASH มูลค่า 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. – 31 พ.ค. 65 คลิก https://finno.me/havefund-promotion

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ