แจ้งเตือน

แผนPLUS

พักเงินในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ผลตอบแทนดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก ถอนได้ทุกวัน ได้รับเงินคืนภายใน T+1

เงินลงทุนแนะนำ :ขั้นต่ำตามหนังสือชี้ชวน

ลองสร้างแผนPLUS

แผน PLUS คืออะไร

  • การลงทุนเน้นเชิงรับ ชนะเงินฝากและเงินเฟ้อในระยะยาว เหมาะสำหรับการพักเงิน
  • เน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ ลงทุนในตราสารหนี้ 100%

แผน PLUS เหมาะกับใคร

  • เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการการลงทุนความเสี่ยงต่ำ
  • ต้องการพักเงิน
  • ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคาร

ผลตอบแทน

แผนPLUS


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

6.60%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

0.06%

ผลตอบแทน 1 ปี

0.39%

สัดส่วนการลงทุนที่เน้นเชิงรับ ความเสี่ยงต่ำ ตั้งเป้าหมายชนะเงินฝากและเงินเฟ้อ

ฟินโนมีนาตั้งใจทำการแนะนำพอร์ตให้นักลงทุนได้ “พักเงิน” ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีอันดับต้น ๆ และมีความเสี่ยงที่เหมาะสม และทำการ “เฝ้าดู” ให้ตลอดเวลารวมถึงแนะนำให้ปรับย้ายไปกองทุนที่ผลตอบแทนดีอย่างต่อเนื่อง การใช้พอร์ต Plus เพื่อการ “พักเงิน” เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้กับเงินที่ฝากออมทรัพย์ ฝากประจำ หรือปัจจุบันลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สัดส่วนการลงทุนพอร์ตPLUS

ตัวอย่างแผนPLUSณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

อยากรู้ว่าเราลงทุนในกองอะไรบ้าง?

ลองสร้างแผนPLUS ใน FINNOMENA PORT

ลองสร้างแผนPLUS

คำถามที่พบบ่อย

FINNOMENA PORT ให้บริการทาง Software สำหรับการลงทุนในกองทุนรวม หรือสินทรัพย์อื่นๆ ไม่ใช่การฝากเงิน
ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA เพื่อสมัครสมาชิกและเริ่มต้นสร้างแผนการลงทุนเพื่อเปิดบัญชีผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เมื่อเปิดบัญชีและสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เสร็จแล้วท่านสามารถลงทุนได้ทันที
สามารถลงทุนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA โดยระบบจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และจะปิดทำการระหว่างเวลา 02.00 - 07.00 น. โดยกองทุนในประเทศให้ทำรายการก่อนเวลา 14.00 น. กองทุนต่างประเทศ (FIF) ทำรายการก่อนเวลา 11.00 น. หากทำรายการหลังจากเวลาดังกล่าวจะเป็นรายการของวันทำการถัดไป
สำหรับคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน PORT คุณสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ LINE@: @FINNOMENAPORT หรือโทรติดต่อที่ 02-026-5100 (09.00 - 17.00 น.)

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน