Asset Craft Podcast Ep.6 : “FIXED INCOME”

Fixed Income คืออะไร? อยากลงทุนใน Fixed Income มีวิธีการหรือกลยุทธ์อะไรบ้าง? ผู้จัดการกองทุน Fixed Income มีเทคนิคทีเด็ดอะไรในการทำผลตอบแทน? ติดตามไปพร้อม ๆ กันได้กับ Asset Craft Podcast EP นี้เลยครับ!

Asset Craft Podcast รายการที่จะพาคุณไปรู้จักกับสินทรัพย์ทั่วโลก!!

หัวข้อ

เกริ่นนำ                                                                  0:00

มีเงินหนึ่งล้านลงทุนอะไรดี?                                   0:45

Fixed Income คืออะไร?                                       2:00

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับ Fixed Income                4:00

ตัวอย่างกลยุทธ์การลงทุนใน Fixed Income       5:35

มุมมองเชิง Quant (Factor Based Investing)    9:30

กองทุน Fixed Income แนะนำ                              14:12

*แก้ไขนิดนึงครับ Real Yield = อัตราดอกเบี้ย – เงินเฟ้อ นะครับ

 

 

 


 


ติดตาม FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี

App Spotify
https://finno.me/spotify

App Google podcasts
https://finno.me/googlepodcast

Apple podcast
https://finno.me/applepodcast

App Soundcloud
https://finno.me/soundcloud

Podbean
https://finno.me/podbean

Youtube
https://finno.me/youtubepodcast

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ