Asset Craft Podcast Ep.9 : “ค่าเงิน”

หากคุณกำลังอยากดูค่าเงินมาประกอบการดูกองทุน รวมถึงสนใจกลยุทธ์เชิง Quant ในค่าเงิน มาสำรวจไปพร้อม ๆ กันกับ Asset Craft EP นี้ได้เลยครับ

Asset Craft Podcast รายการที่จะพาคุณไปรู้จักกับสินทรัพย์ทั่วโลก!!

หัวข้อ

01:09 ค่าเงินคืออะไร?

01:30 นักลงทุนชื่อดังทางด้านค่าเงินคือใคร?

03:36 ปัจจัยพื้นฐานคร่าว ๆ ในการดูค่าเงิน

06:49 วิกฤติเงินเฟ้อและวิกฤตเงินฝืดส่งผลต่อค่าเงินอย่างไร? ปรับใช้กับการลงทุนได้อย่างไรบ้าง?

11:00 สถานการณ์ค่าเงินบาทไทยเรา

12:10 ค่าเงินในมุมมองของ Trader

20:32 กองทุนแนะนำระยะยาวแบบป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน (Hedge)

PPP คืออะไร?

คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ PPP ได้เลยครับ

ตัวอย่างกลยุทธ์ PPP และผลตอบแทน

Asset Craft Podcast Ep.8 : "ค่าเงิน"

Asset Craft Podcast Ep.8 : "ค่าเงิน"

Big Mac Index คืออะไร?

คลิกที่นี่


 


ติดตาม FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี

App Spotify
https://finno.me/spotify

App Google podcasts
https://finno.me/googlepodcast

Apple podcast
https://finno.me/applepodcast

App Soundcloud
https://finno.me/soundcloud

Podbean
https://finno.me/podbean

Youtube
https://finno.me/youtubepodcast

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ