Club Fund Day Ep 0 : นี่มันรายการอะไร (แนะนำรายการ)

Club Fund Day PODCAST คุยทุกเรื่องที่เป็น “กองทุน”
ติดตาม FINNOMENA PODCAST


ติดตาม FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี

App Spotify
https://finno.me/spotify

App Google podcasts
https://finno.me/googlepodcast

Apple podcast
https://finno.me/applepodcast

App Soundcloud
https://finno.me/soundcloud

Podbean
https://finno.me/podbean

Youtube
https://finno.me/youtubepodcast

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ