แจ้งเตือน

ขั้นตอนการเปิดบัญชี และลงทุนกับ FINNOMENA

ไม่ต้องส่งเอกสาร

หากคุณสร้างแผนการลงทุนครั้งแรก

ระบบจะขึ้นกล่องข้อความให้คุณใส่ข้อมูลส่วนตัวในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อดำเนินการสร้างเลขบัญชีของคุณ

* หากคุณสร้างแผนการลงทุนครั้งต่อไป ระบบจะบันทึกแผนนทันที และพาคุณเข้าสู่หน้าพอร์ต

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA

การเปิดบัญชีลงทุนโดยไม่ต้องส่งเอกสาร สามารถทำได้เฉพาะบนแอปพลิเคชันเท่านั้น ซึ่งหลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วน จะพบกับสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกสีเขียว เพื่อยืนยันการส่งข้อมูล แต่คุณจะยังไม่สามารถเริ่มต้นลงทุนได้จนกว่าจะทำรายการเชื่อต่อบัญชีธนาคาร ในขั้นตอนที่ 4

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA

ก่อนเริ่มต้นลงทุน คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อบัญชีธนาคารกับ FINNOMENA เพื่อให้ระบบสามารถหักเงินจากบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งคุณสามารถทำได้ทันที หลักจากกรอกข้อมูลการเปิดบัญชีเสร็จ (โดยไม่ต้องรอการยืนยันการเปิดบัญชีสำเร็จ ในขั้นตอนที่ 3.)

หากคุณมีบัญชีลงทุน FINNOMENA แล้วแต่ยังไม่ได้อนุมัติ ATS (หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ) คุณสามารถขออนุมัติ ATS ได้ผ่านทาง ATM, Internet Banking และ Mobile App (ขึ้นกับแต่ละธนาคาร) 

โดยปัจจุบันลูกค้า FINNOMENA สามารถขออนุมัติ ATS ได้ผ่านทาง 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์

 


เลือกธนาคารที่ต้องการเชื่อมต่อ

 

หากคุณทำการซื้อกองทุนในแผนการลงทุนครั้งแรก (ยกเว้น DIY)

หลังจากกดปุ่ม “ลงทุนในแผนนี้” ระบบจะแสดงรายชื่อกองทุนและสัดส่วนที่แนะนำในแผนลงทุนของคุณ ซึ่งคุณสามารถ กดปุ่ม “ลงทุนตามพอร์ตแนะนำ” เพื่อดำเนินการสู่ขั้นตอนยืนยันข้อมูลก่อนลงทุน หรือ คุณสามารถกดปุ่่ม “ฉันอยากเลือกกองทุนเอง” เพื่อทำรายการซื้อกองทุนด้วยตนเอง

หากคุณทำการซื้อกองทุนในแผนการลงทุน DIY

ในแผนการลงทุนนี้ คุณจะเป็นคนเลือกทำรายการด้วยตนเอง หลังจาก กดปุ่ม “ซื้อ/ขาย/สลับเปลี่ยน” ระบบจะแสดงหน้าจอคำสั่งให้คุณเลือก เพื่อค้นหากองทุนที่คุณต้องการซื้อ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA

นักลงทุนสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม