แจ้งเตือน

ขั้นตอนการเปิดบัญชี และลงทุนกับ FINNOMENA

ไม่ต้องส่งเอกสาร

 1. เข้าสู่แอปพลิเคชั่นจากนั้นไปที่เมนู Port และกดปุ่ม  “เริ่มใช้งาน”
 2. กดปุ่มเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครสมาชิก และเปิดบัญชีกองทุนรวม (หากคุณต้องการดูแผนการลงทุนแนะนำก่อนเปิดบัญชีลงทุน สามารถกดปุ่ม “ลองสร้างแผนการลงทุน”)
 3. กดปุ่ม “สมัครสมาชิก” และใส่ข้อมูล พร้อมทั้งเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย
 4. กรอกชื่อจริง-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนเงินลงทุนตั้งต้นเพื่อสร้าง FINNOMENA ID จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกแผน” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชี ในขั้นตอนที่ 3

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA

 1. เข้าสู่แอปพลิเคชั่นจากนั้นไปที่เมนู Port และกดปุ่ม  “เริ่มใช้งาน”
 2. กดปุ่ม “ลองสร้างแผนการลงทุน”
 3. ค้นหาแผนการลงทุนที่ตรงความต้องการ กดปุ่ม “สร้างแผน”
 4. ศึกษารายละเอียดนโยบายการลงทุนและข้อมูลกองทุน จากนั้น กดปุ่ม “บันทึกแผน”
 5. กดปุ่ม “สมัครสมาชิก” และใส่ข้อมูล พร้อมทั้งเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย
 6. กรอกชื่อจริง-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนเงินลงทุนตั้งต้นเพื่อสร้าง FINNOMENA ID จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกแผน” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชี

หากคุณสร้างแผนการลงทุนครั้งแรก

ระบบจะขึ้นกล่องข้อความให้คุณใส่ข้อมูลส่วนตัวในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อดำเนินการสร้างเลขบัญชีของคุณ

* หากคุณสร้างแผนการลงทุนครั้งต่อไป ระบบจะบันทึกแผนนทันที และพาคุณเข้าสู่หน้าพอร์ต

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA

 

 1. กดปุ่ม  “เปิดบัญชีลงทุน”
 2. ใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP จากนั้นใส่รหัสที่ได้รับผ่าน SMS
 3. ตั้งรหัส PIN 6 หลัก เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน (รหัส PIN 6 หลักใช้สำหรับการยืนยันคำสั่งซื้อขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวม)
 4. กดปุ่ม เปิดบัญชีแบบ 1 Day Open account
 5. ใส่รายละเอียดให้ครบตามหัวข้อที่กำหนด
 6. ถ่ายภาพบัตรประชาชนตามตัวอย่างที่กำหนด
 7. ทำการเซ็นต์ชื่อและกดปุ่ม “ส่งข้อมูลเปิดบัญชี”

การเปิดบัญชีลงทุนโดยไม่ต้องส่งเอกสาร สามารถทำได้เฉพาะบนแอปพลิเคชันเท่านั้น ซึ่งหลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วน จะพบกับสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกสีเขียว เพื่อยืนยันการส่งข้อมูล แต่คุณจะยังไม่สามารถเริ่มต้นลงทุนได้จนกว่าจะทำรายการเชื่อต่อบัญชีธนาคาร ในขั้นตอนที่ 4

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA

ก่อนเริ่มต้นลงทุน คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อบัญชีธนาคารกับ FINNOMENA เพื่อให้ระบบสามารถหักเงินจากบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งคุณสามารถทำได้ทันที หลักจากกรอกข้อมูลการเปิดบัญชีเสร็จ (โดยไม่ต้องรอการยืนยันการเปิดบัญชีสำเร็จ ในขั้นตอนที่ 3.)

หากคุณมีบัญชีลงทุน FINNOMENA แล้วแต่ยังไม่ได้อนุมัติ ATS (หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ) คุณสามารถขออนุมัติ ATS ได้ผ่านทาง ATM, Internet Banking และ Mobile App (ขึ้นกับแต่ละธนาคาร) 

โดยปัจจุบันลูกค้า FINNOMENA สามารถขออนุมัติ ATS ได้ผ่านทาง 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์

 


เลือกธนาคารที่ต้องการเชื่อมต่อ

 

หลังจากได้รับการอนุมัติ ATS (การหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ) เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเพิ่มบัญชีเพื่อลงทุนในกองทุนประหยัดภาษีได้ทันทีตามขั้นตอนในวิดิโอ 

*หากคุณไม่ต้องการลงทุนในกองทุนประหยัดภาษีประเภท SSF และ RMF สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้

*หมายเหตุ: FINNOMENA จะปิดรับการเปิดบัญชี Tax Saving Fund ในวันที่ 15 – 31 ธ.ค. 63 เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าทุกคนให้ครบถ้วน ไม่ตกหล่น

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA

หากคุณทำการซื้อกองทุนในแผนการลงทุนครั้งแรก (ยกเว้น DIY)

หลังจากกดปุ่ม “ลงทุนในแผนนี้” ระบบจะแสดงรายชื่อกองทุนและสัดส่วนที่แนะนำในแผนลงทุนของคุณ ซึ่งคุณสามารถ กดปุ่ม “ลงทุนตามพอร์ตแนะนำ” เพื่อดำเนินการสู่ขั้นตอนยืนยันข้อมูลก่อนลงทุน หรือ คุณสามารถกดปุ่่ม “ฉันอยากเลือกกองทุนเอง” เพื่อทำรายการซื้อกองทุนด้วยตนเอง

หากคุณทำการซื้อกองทุนในแผนการลงทุน DIY

ในแผนการลงทุนนี้ คุณจะเป็นคนเลือกทำรายการด้วยตนเอง หลังจาก กดปุ่ม “ซื้อ/ขาย/สลับเปลี่ยน” ระบบจะแสดงหน้าจอคำสั่งให้คุณเลือก เพื่อค้นหากองทุนที่คุณต้องการซื้อ

หากคุณทำการซื้อกองทุนประหยัดภาษีในแผน Tax Saving

ในหน้า FINNOMENA PORT ให้เลือกที่แผน Tax Saving Fund จากนั้น กดปุ่ม “เริ่มลงทุน” แล้วทำตามขั้นตอน จนพบปุ่ม “+เพิ่มคำสั่ง” เพื่อทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนกอง จากนั้นเลือกกอง SSF & RMF ที่ต้องการ และทำคำสั่งตามขั้นตอนให้จบ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA

 1. เลือกแผนการลงทุนที่ต้องการขายกองทุนรวม
 2. กดปุ่ม ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หรือที่กองทุนที่ต้องการขาย
 3. เลือกหัวข้อ “ขาย” และเลือกกองทุนที่ต้องการขาย
 4. ใส่จำนวนที่ต้องการขาย โดยคุณสามารถใส่เป็นจำนวนบาท หรือจำนวนหน่วยลงทุนได้ จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่มในรายการ”
 5. กดปุ่ม “ตรวจสอบคำสั่ง” จากนั้นตรวจสอบรายการคำสั่งขาย และกด “ยอมรับ”
 6. กดปุ่ม “ยืนยันคำสั่งซื้อขาย” จากนั้นใส่รหัส PIN 6 หลักเพื่อยืนยันคำสั่งขาย
 7. รอเงินเข้าบัญชีตามวันที่คุณเลือกทำรายการ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA

 1. เลือกแผนการลงทุนที่ต้องการทำ DCA
 2. อ่านรายละเอียดเงื่อนไข และกดปุ่ม “ยอมรับ”
 3. กดปุ่ม “เพิ่มรายการ DCA” และทำการค้นหากองทุนที่ต้องการทำ DCA
 4. เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการหักเงิน วันที่ทำรายการ วันที่เริ่มต้นทำรายการ วันที่สิ้นสุดรายการ และจำนวนที่ต้องการซื้อ จากนั้นกดปุ่ม”ยอมรับ”
 5. กดปุ่มสร้างรายการ DCA จากนั้นใส่รหัส PIN 6 หลักเพื่อยืนยันคำสั่ง
*แนะนำให้ผู้ลงทุนทำรายการ DCA ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนการตัดยอดรายการ DCA นั้นๆ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA

 1. เลือกแผนการลงทุนที่ต้องการปรับพอร์ต  จากนั้นเลือกหัวข้อ ปรับปรุงพอร์ต
 2. ดูรายละเอียดคำแนะนำในการปรับพอร์ตลงทุน จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่มรายการทั้งหมดลงรถเข็น”
 3. กดปุ่ม “เพิ่มลงรถเข็น” อีกครั้ง
 4. กดปุ่ม “ตรวจสอบคำสั่ง” จากนั้นตรวจสอบรายการคำสั่งขาย และกด “ยอมรับ”
 5. กดปุ่ม “ยืนยันคำสั่งซื้อขาย” จากนั้นใส่รหัส PIN 6 หลักเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อขาย

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA

นักลงทุนสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม