แจ้งเตือน

ขั้นตอนการเปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA

(1)

หากคุณเคยสร้างแผนการลงทุนอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดบัญชีลงทุน คุณสามารถเข้าสู่การขั้นตอนการเปิดบัญชีลงทุนด้วยการ เข้าสู่ระบบ ที่หน้าเว็ปไซต์ จากนั้นไปที่ เมนู PORT ระบบจะพาคุณไปยังหน้า Dashboard จากนั้นกดปุ่ม “คลิกที่นี่เพื่อเปิดบัญชีกับเรา” (หากคุณมาจากขั้นตอนการสร้างแผนลงทุน ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)

(2)

เริ่มต้นเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชีลงทุน โดยกดปุ่ม “กรอกข้อมูลเปิดบัญชี”

(3)

กรอกข้อมูลประวัติทั่วไปให้ครบถ้วน (หากคุณเปิดบัญชีผ่านผู้แนะนำการลงทุนอิสระ (IIP) โปรดกรอกเลขที่ใบอนุญาตของ IIP ในช่อง Referal Code) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกและไปต่อ” เพื่อไปยังหน้าถัดไป

(4)

กรอกข้อมูลที่อยู่และอาชีพ ไปให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกและไปต่อ” เพื่อไปยังหน้าถัดไป

(5)

กรอกข้อมูลการติดต่อให้ครบถ้วน ในหน้านี้คุณจะต้องใส่ เลขที่บัญชีธนาคาร เพื่อใช้สำหรับหักเงินค่าซื้อและรับเงินค่าขายคืน (เพิ่มสูงสุดได้ 5 เลขที่บัญชี) สำหรับธนาคารในปัจจุบันที่สามารถทำรายการได้มี 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ และด้านล่างคุณจะต้องใส่ PIN 6 หลัก (สำหรับการทำรายการซื้อขายกองทุน) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกและไปต่อ” เพื่อไปยังหน้าถัดไป

(6)

กรอกข้อมูลวิธีการรับเอกสารให้ครบถ้วน โดยช่องทางการรับเอกสารเปิดบัญชีประกอบด้วย 3 ช่องทาง คือ

  • เจ้าหน้าที่ FINNOMENA เฉพาะในเขตพื้นที่ กทม. โดยจะมีเจ้าที่ติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ
  • อีเมล โดยคุณสามารถตรวจสอบอีเมลได้จากกล่องข้อความ หากไม่พบอีเมลจากทาง FINNOMENA ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมที่ หัวข้อสแปมหรือจดหมายขยะ
  • ไปรษณีย์ ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารการเปิดบัญชีไปยังที่อยู่ที่คุณระบุภายใน 7 วันทำการ
จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกและไปต่อ” เพื่อไปยังหน้าถัดไป

(7)

ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียด โดยคุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดย กดปุ่ม สัญลักษณ์ดินสอ หากข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย กดปุ่ม “กดยืนยัน” เพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไป

(8)

ระบบจะแจ้งให้คุณยืนยันข้อมูลอีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน” 

(9)

หลังจากคุณได้รับเอกสารเปิดบัญชีลงทุนจากทาง FINNOMENA ให้คุณลงลายเซ็นตามเครื่องหมาย กากบาท (x) ในทุกๆหน้าของเอกสาร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (รับรองสำเนาให้เรียบร้อย) และส่งกลับมาที่อยู่ตามด้านล่าง เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปิดบัญชีลงทุน

  • เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 21 โซนเอ-ซี ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
*ระบบจะมีการแจ้งเตือนคุณผ่านทางอีเมล ยืนยันการเปิดบัญชีลงทุนสำเร็จ ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการ หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับและตรวจสอบเอกสารเรียบร้อย

หากติดปัญหา หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติตต่อเราได้ที่