แจ้งเตือน

PORT

ตั้งการ์ดรับเงินเฟ้อ ด้วยพอร์ตเสี่ยงต่ำ

All Weather Inflation Guard

โดย Andrew Stotz

กลยุทธ์การลงทุน … “All Weather Inflation Guard”

เป็นการลงทุนเพื่อตอบสนองต่อสภาวะเงินเฟ้อ ผ่านการกระจายความเสี่ยง โดยมีการลงทุนในหุ้นด้วยสัดส่วนปานกลางของพอร์ตการลงทุน นอกจากนี้ยังมีการกระจายความเสี่ยงไปยังพันธบัตร โภคภัณฑ์ และน้ำมัน โดยกลยุทธ์หลักจะเป็นการลงทุนในพันธบัตร ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเอาชนะเงินเฟ้อ และต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงิน

จุดเด่นของพอร์ต … “All Weather Inflation Guard”

ใช้ตราสารหนี้เป็นแกนหลัก และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าพอร์ตอื่น ๆ ของคุณ Andrew Stotz

ใช้การกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง และใช้ Framework การวิเคราะห์ FVMR ที่สรรค์สร้างโดยคุณ Andrew Stotz

สู้เงินเฟ้อ เน้นลงทุนระยะยาว ปรับพอร์ตตามสมควรและสำคัญ

เหมาะสำหรับนักลงทุนแบบไหน

  • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนให้ชนะเงินเฟ้อ
  • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาพอร์ตความเสี่ยงต่ำที่บริหารโดยคุณ Andrew Stotz
  • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ชื่นชอบการลงทุนในระยะยาว และใช้การกระจายการลงทุน
  • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีเงินลงทุนเริ่มต้น 500,000 บาทในครั้งแรก และ 25,000 ในครั้งถัดไป
  • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวได้ 1 ปีขึ้นไป

ผลทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)

ผลตอบแทนของพอร์ต All Weather Inflation Guard โดย Andrew Stotz

3 ขั้นตอนเริ่มต้นลงทุน

1. เลือกแผนการลงทุน

ศึกษาข้อมูลของแผนการลงทุนที่กูรูแต่ละท่านนำเสนอ ตรวจสอบว่าเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนหรือไม่

2. เปิดบัญชีลงทุน​

เปิดบัญชีลงทุนซึ่้งสามารถทำได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ FINNOMENA

3. ลงทุนตามคำแนะนำ

รอรับคำแนะนำจากทางระบบทั้งผ่าน Notification และอีเมลในวันถัดไป และสามารถเริ่มลงทุนตามแผนที่วางไว้ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อแผนการลงทุน

All Weather Inflation Guard (AWIG)

เงินลงทุนขั้นต่ำ

500,000 บาท

แนวทางการปรับพอร์ต

ทุกไตรมาส

ระยะเวลาลงทุนแนะนำ

1 ปี ขึ้นไป

แผนสำรองกรณีกูรู ต้องการยกเลิกการให้คำแนะนำ

FINNOMENA Goal ความเสี่ยง 7

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถลงทะเบียนในฟอร์มข้างล่างนี้ คลิก ระบบจะนำท่านไปสู่การสร้างแผนและเปิดบัญชีกับทาง FINNOMENA

เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จระบบจะทำการส่ง Notification / Email สัดส่วนการลงทุนให้ท่านต่อไป

การเปิดบัญชีผ่าน FINNOMENA นอกจากจะสามารถลงทุนใน 600 กองทุนจาก 14 บลจ. ได้ทันทีแล้ว นักลงทุนจะได้รับคำแนะนำสัดส่วนในการลงทุนของพอร์ตที่ท่านเลือกไว้ ทั้งนี้ในอนาคตหากมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน ท่านจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนทันที

พอร์ตการลงทุนทุกพอร์ตในแคมเปญนี้ เป็นพอร์ตการลงทุนที่ทีมงาน FINNOMENA Investment Commitee ได้ขอคำปรึกษาในด้านแนวคิดจากกูรู และทำการออกแบบร่วมกันเพื่อให้มีแนวคิดใกล้เคียงกับสิ่งที่กูรูต้องการมากที่สุด

สามารถลงทุนได้ 

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้า Nomura โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพอร์ตการลงทุนของท่าน หรือ ติดต่อ 02-026-5100 เพื่อรับคำแนะนำในการลงทุนพอร์ตของแคมเปญนี้

สำหรับท่านที่ลงทุนในพอร์ตกูรู หากมีการปรับสัดส่วนการลงทุนเกิดขึ้น ท่านจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนในทันที

ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดพอร์ตแต่อย่างใด

(ยังมีค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย และการจัดการกองทุน ที่เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเมื่อนักลงทุน ลงทุนในกองทุนอยู่แล้ว)

แผนนี้เป็นการจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปที่สามารถซื้อขายได้ในตลาด

ท่านสามารถฝากคำถามผ่านผู้ดูแลการลงทุนของท่าน หรือ ถามได้ทาง FINNOMENA Ask แล้วเลือกแผนการลงทุนที่ท่านลงทุนอยู่ ไปที่ FINNOMENA Ask

500,000 บาท ขั้นต่ำนี้เพื่อให้ท่านสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนของพอร์ตตามแนวคิดที่กูรูวางไว้

สำหรับนักลงทุนที่สนใจใช้บริการ

กรอกข้อมูลเพื่อรับบริการพิเศษจากเราได้ ฟรี!

  • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • พอร์ตการลงทุนแนะนำในกองทุนรวมถูกจัดทำขึ้นร่วมกันระหว่างกูรูด้านการเงินแต่ละราย และตรวจสอบความถูกต้องโดยทีมงานนักวิเคราะห์ของของบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
  • การให้ข้อมูลสำหรับติดต่อของท่าน ถือเป็นการยอมรับให้บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ติดต่อท่านได้โดยตรงเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน