แจ้งเตือน

PORT

เติบโตไปกับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

RUNNING for Growth

โดย Finnomena IC ร่วมกับ นายแว่นลงทุน

ธีมการลงทุน … “RUNNING for Growth”

สำหรับ RUNNING for Growth จากนายแว่นลงทุน เป็นธีมการลงทุนที่ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นการเติบโตในระยะยาว เกาะไปกับกลุ่มอุตสาหกรรม MEGA Trend

โดยจะเป็นการลงทุนในกองทุนหุ้นไทยทั้งหมด แบ่งกระจายในกองทุน 3 กอง ซึ่งหลักการเลือกกองทุนในพอร์ตการลงทุนมีแนวคิดดังนี้

เฟ้นหากองทุนหุ้นไทยที่กิจการกำลังเติบโต

และมีขนาดกิจการ (Market Cap) ตั้งแต่ 5,000– 200,000  ล้านบาท

คัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในอนาคต

ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมขนส่งด้วยระบบราง อุตสาหกรรมการแพทย์รองรับผู้สูงอายุ อุตสาหกรรมค้าปลีก อุตสาหกรรมการเงินสมัยใหม่ อุตสาหกรรมสื่อสาร และเทคโนโลยี

ลงทุนใน 3 กองทุนหลัก ที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

เพื่อให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่สนใจและต้องการให้เงินที่งอกเงยออกมา นำไปลงทุน “ทบต้น” ให้เกิดการเติบโต

อุตสาหกรรมการแพทย์

Aging Society เป็นอะไรที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ยกตัวอย่างกลุ่มประชาชน Generation X ซึ่งภายใน 10 ปีข้างหน้า กลุ่มคนเหล่านี้กว่า 9 ล้านคนกำลังจะเป็นผู้สูงอายุ โรคภัยไข้เจ็บหรือความต้องการทางการแพทย์จะเป็นสิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการ....

อุตสาหกรรมขนส่งมวลชนระบบราง

จำนวนเที่ยวรถไฟในกรุงโตเกียวต่อวันอยู่ที่ 10 ล้านเที่ยวต่อวัน ในขณะที่ประเทศไทย ปัจจุบันเรากำลังพัฒนาระบบรางที่ทันสมัยที่สุดในโลก และมีจำนวนเที่ยวอยู่ที่ 1 ล้านเที่ยวต่อวัน อนาคต 3-4 ล้านเที่ยวนั้น น่าจะเป็นเป้าหมายที่เกิดขึ้นได้ไม่ยาก...

ผลทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)

ผลตอบแทนของพอร์ต RUNNING for Growth by นายแว่นลงทุน เทียบกับ SET Index Total Return

ดูผลการดำเนินงานย้อนหลังเต็มๆ ได้ที่บทความ

เติบโตไปกับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ด้วยพอร์ต RUNNING for Growth

3 ขั้นตอนเริ่มต้นลงทุน

1. เลือกแผนการลงทุน

ศึกษาข้อมูลของแผนการลงทุนที่กูรูแต่ละท่านนำเสนอ ตรวจสอบว่าเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนหรือไม่

2. เปิดบัญชีลงทุน​

เปิดบัญชีลงทุนซึ่้งสามารถทำได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ FINNOMENA

3. ลงทุนตามคำแนะนำ

รอรับคำแนะนำจากทางระบบทั้งผ่าน Notification และอีเมลในวันถัดไป และสามารถเริ่มลงทุนตามแผนที่วางไว้ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อแผนการลงทุน

RUNNING for Growth by นายแว่นลงทุน

เงินลงทุนขั้นต่ำ

500,000 บาท

แนวทางการปรับพอร์ต

1-2 ครั้งต่อปี เมื่อหุ้นในกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะ

ระยะเวลาลงทุนแนะนำ

5-10 ปีขึ้นไป

แผนสำรองกรณีกูรู ต้องการยกเลิกการให้คำแนะนำ

FINNOMENA Goal ความเสี่ยง 7

3 months

6 months

1 year (Ann.)

2 years (Ann.)

Return (%)

-0.30

-2.87

-7.75

5.85

S.D (%)

15.51

13.79

Sharpe Ratio

-0.82

0.54

Max Drawdown (%)

-15.04

-15.04

ผล Backtesting ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถลงทะเบียนในฟอร์มข้างล่างนี้ คลิก ระบบจะนำท่านไปสู่การสร้างแผนและเปิดบัญชีกับทาง FINNOMENA

เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จระบบจะทำการส่ง Notification / Email สัดส่วนการลงทุนให้ท่านต่อไป

การเปิดบัญชีผ่าน FINNOMENA นอกจากจะสามารถลงทุนใน 600 กองทุนจาก 14 บลจ. ได้ทันทีแล้ว นักลงทุนจะได้รับคำแนะนำสัดส่วนในการลงทุนของพอร์ตที่ท่านเลือกไว้ ทั้งนี้ในอนาคตหากมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน ท่านจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนทันที

พอร์ตการลงทุนทุกพอร์ตในแคมเปญนี้ เป็นพอร์ตการลงทุนที่ทีมงาน FINNOMENA Investment Commitee ได้ขอคำปรึกษาในด้านแนวคิดจากกูรู และทำการออกแบบร่วมกันเพื่อให้มีแนวคิดใกล้เคียงกับสิ่งที่กูรูต้องการมากที่สุด

สามารถลงทุนได้ 

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้า Nomura โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพอร์ตการลงทุนของท่าน หรือ ติดต่อ 02-026-5100 เพื่อรับคำแนะนำในการลงทุนพอร์ตของแคมเปญนี้

สำหรับท่านที่ลงทุนในพอร์ตกูรู หากมีการปรับสัดส่วนการลงทุนเกิดขึ้น ท่านจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนในทันที

ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดพอร์ตแต่อย่างใด

(ยังมีค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย และการจัดการกองทุน ที่เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเมื่อนักลงทุน ลงทุนในกองทุนอยู่แล้ว)

แผนนี้เป็นการจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปที่สามารถซื้อขายได้ในตลาด

ท่านสามารถฝากคำถามผ่านผู้ดูแลการลงทุนของท่าน หรือ ถามได้ทาง FINNOMENA Ask แล้วเลือกแผนการลงทุนที่ท่านลงทุนอยู่ ไปที่ FINNOMENA Ask

20,000 บาท ขั้นต่ำนี้เพื่อให้ท่านสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนของพอร์ตตามแนวคิดที่กูรูวางไว้

สำหรับนักลงทุนที่สนใจใช้บริการ

กรอกข้อมูลเพื่อรับบริการพิเศษจากเราได้ ฟรี!

  • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • พอร์ตการลงทุนแนะนำในกองทุนรวมถูกจัดทำขึ้นร่วมกันระหว่างกูรูด้านการเงินแต่ละราย และตรวจสอบความถูกต้องโดยทีมงานนักวิเคราะห์ของของบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
  • การให้ข้อมูลสำหรับติดต่อของท่าน ถือเป็นการยอมรับให้บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ติดต่อท่านได้โดยตรงเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน