แจ้งเตือน

แจ้งปรับพอร์ต FINNOMENA BIC Property ประจำเดือน มีนาคม 2562

สัดส่วนเก่า

สัดส่วนใหม่

M-PROP DIV
40%

CIMB-PRINCIPAL iPROP-A
40%

KT-PIF-A
30%

LHTPROP
30%

ONEPROP-D
30%

M-PROP DIV
30%

สำหรับกองทุน ONEPROP-D

จะมีวันทำการขายคืนในทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์และนักลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 วันทำการ

ยกตัวอย่าง

1) ส่งคำสั่งรายการในวันจันทร์ – รายการจะมีผลในวันศุกร์

2) ส่งคำสั่งในวันอังคาร – รายการจะมีผลในวันศุกร์ถัดไป ไม่สามารถมีผลในศุกร์เดียวกันได้ เพราะระยะเวลาเกิน 4 วันทำการ

ท่านสามารถอ่านบทความ Best-In-Class (BIC) ดีอย่างไร? : ทำความรู้จักกับระบบการเลือกกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น [Upgraded Version]” ได้

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน ภายใน 2-3 วันทำการ อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @finnomenaport