แจ้งเตือน

แจ้งปรับพอร์ต FINNOMENA BIC Tech ประจำเดือน มีนาคม 2562

สัดส่วนเก่า

สัดส่วนใหม่

SCBDIGI
40%

ONE-UGG
40%

ONE-UGG
30%

KF-HCHINAD
30%

TISTECH-A
30%

SCBROBOA
30%

แจ้งแก้ไขหน้าพอร์ตกองทุน

สำหรับท่านลูกค้าที่ได้รับข้อมูลสัดส่วนพอร์ตให้เข้าลงทุน KF-GTECH ทางเราได้พบปัญหาว่าทาง บลจ. กรุงศรีได้มีการปิดการขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวแล้ว

ทางทีมงานจึงได้นำกองทุน SCBROBOA เข้ามาแทนในสัดส่วน 30% และเพิ่มสัดส่วนกองทุน ONE-UGG ขึ้นเป็น 40% โดยทางทีมงานจะทำการแจ้งขั้นตอนและสัดส่วนจำนวนเงินให้ท่านทาง Notification / Email อีกครั้งหนึ่ง

ท่านสามารถอ่านบทความ Best-In-Class (BIC) ดีอย่างไร? : ทำความรู้จักกับระบบการเลือกกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น [Upgraded Version]” ได้

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน ภายใน 2-3 วันทำการ อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @finnomenaport