แจ้งเตือน

อัพเดตสถานการณ์ปรับพอร์ต GCP

กันยายน 2562

เหตุผลในการปรับพอร์ต

TISCOEGF

10%

PHATRA SMART MV

10%

UGIS-N

15%

PHATRA G-UBOND-H

15%

FINNOMENA Investment Team แนะนำปรับลดสัดส่วนกองทุน UGIS-N ลงเนื่องจาก Duration ของตราสารหนี้ที่ถือครองอยู่ในระยะสั้น และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุน PHATRA G-UBOND-H ที่มี Duration ในช่วงของตราสารหนี้ระยะกลางและยาว ซึ่งจะได้รับผลดีจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย พร้อมกับแนะนำปรับลดน้ำหนัก TISCOEGF เพื่อเพิ่มสัดส่วนในกองทุน PHATRA SMART MV ที่เน้นลดความเสี่ยงและความผันผวนต่ำ ขณะเดียวกันก็มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่า

กองทุน สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
TISCOEGF 10% 0%
PHATRA SMART MV 0% 10%
UGIS-N 15% 0%
PHATRA G-UBOND-H 0% 15%
KFAFIX 50% 50%
LHTPROP 15% 15%
TSF 10% 10%

สามารถอ่านบทความปรับพอร์ตประจำเดือนกันยายน 2019  แบบเต็มๆ ได้ที่นี่

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปหรืออีเมลรายละเอียดสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน ภายใน 2-3 วันทำการ อาจเกิดจาก

  1. ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
  2. ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-026-5100 หรือทาง LINE @FINNOMENAPORT

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน