แจ้งเตือน

อัพเดตสถานการณ์ปรับพอร์ต GIF

ธันวาคม 2562

เหตุผลในการปรับพอร์ต

PRINCIPAL iDIV-R

10% (ทั้งหมด)

SCBWINR

10%

FINNOMENA แนะนำลดสัดส่วนหุ้นไทยลงกึ่งหนึ่ง และกระจายการลงทุนในกองทุนรวมผสมแบบ Multi Assets ซึ่งให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมลง

กองทุน สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
PRINCIPAL iDIV-R 10% 0%
SCBWINR 0% 10%
KFAINCOM-R 35% 35%
LHTPROP 20% 20%
UDB-A 15% 15%
LHEQD-R 10% 10%
TMBGQG 10% 10%

สามารถอ่านบทความปรับพอร์ตประจำเดือนธันวาคม 2019  แบบเต็มๆ ได้ที่นี่

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปหรืออีเมลรายละเอียดสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน ภายใน 2-3 วันทำการ อาจเกิดจาก

  1. ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
  2. ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-026-5100 หรือทาง LINE @FINNOMENAPORT

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน