แจ้งเตือน

PORT

แจ้งเตือนปรับสมดุลพอร์ต Best of Risk Adjusted Return - Equity REITs by InvestDiary ประจำ เดือนตุลาคม 2562

แนะนำปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนให้แต่ละกองทุนกลับมาที่สัดส่วน 25%

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา กองทุน REIT ได้มีการปรับตัวของราคาเพิ่มขึ้นพอสมควร ทำให้ Yield Gap ระหว่างอัตราเงินปันผลกับผลตอบแทนแบบ Risk Free Rate เริ่มต่ำลง

จึงแนะนำให้ทำการปรับสมดุลพอร์ต (Rebalance) โดยคาดหมายจะส่งผลให้ต้องลดสัดส่วนของกองทุนประเภท REIT มาเข้ากองทุนประเภทหุ้น Big Cap มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมากองทุนหุ้น Big Cap ค่อนข้าง Under Perform

ท้ายที่สุดแล้วเราต้องการจะรักษาสัดส่วนของกองทุนแต่ละประเภทไว้ที่ 50:50 อย่างสม่ำเสมอ เพื่อคงความสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความผันผวนให้ตรงกับแนวทางการลงทุนของ Best of Risk Adjusted Return ครับ

 

 

สำหรับนักลงทุนที่ชะลอการลงทุนรออยู่ใน TMBUSB ก่อนหน้านี้ สามารถเข้าลงทุนกองทุนทั้ง 4 กองในพอร์ตได้ทันที

เนื่องจาก Yield ปันผลนี่เองเป็นผลตอบแทนหลักของกองทุนประเภท REIT ดังนั้น Yield Gap จึงมีผลต่อ Valuation ค่อนข้างมาก เราจึงได้ชะลอการลงทุนใน REIT ลงก่อนหน้านี้

ในเดือนนี้เราจึงตัดสินใจปรับสมดุลพอร์ต (Rebalance) เพื่อให้เม็ดเงินที่ชะลอลงทุนได้กลับเข้าไปลงทุนอีกครั้ง

สัดส่วนพอร์ตลงทุน

กองทุน สัดส่วน
100%

หมายเหตุ: กรณีที่พอร์ตการลงทุนของคุณมีสัดส่วนที่ตรงกับสัดส่วนใหม่อยู่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องทำการปรับปรุงพอร์ตแต่อย่างใด

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-026-5100 หรือทาง LINE @FINNOMENAPORT

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | พอร์ตการลงทุนแนะนำในกองทุนรวมถูกจัดทำขึ้นร่วมกันระหว่างกูรูด้านการเงินแต่ละราย และตรวจสอบความถูกต้องโดยทีมงานนักวิเคราะห์ของของบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด | การให้ข้อมูลสำหรับติดต่อของท่าน ถือเป็นการยอมรับให้บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ติดต่อท่านได้โดยตรงเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

ขั้นตอนการปรับปรุงพอร์ต

สำหรับเว็บไซต์

ท่านสามารถเข้าหน้า Dashboard โดยการกด ที่นี่ และกดปุ่ม “ซื้อ/ขายกองทุน” ทางขวามือได้ทันทีและทำการซื้อขายตามรายการแนะนำ

สำหรับแอพพลิเคชัน

ท่านสามารถกดปุ่ม “ลงทุนในแผนนี้” ได้ทันทีและทำการซื้อขายตามรายการแนะนำ