แจ้งเตือน

PORT

แจ้งปรับสัดส่วน RUNNING for Growth by นายแว่นลงทุน ประจำ เดือนพฤศจิกายน 2562

ย้ายสัดส่วนจาก TSF  ไปที่กองทุน  BTP (10%)
กองทุนรวม BTP มีการแบ่งสัดส่วนการลงทุน แบบกระจายการลงทุนอย่างน่าสนใจ โดยหลัก ๆ จะลงทุนในหุ้น BTS CPALL PTT TOA BDMS ซึ่งหุ้นเหล่านี้ล้วนมีอนาคต ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมระบบราง ร้านค้าปลีก อุตสาหกรรมสี และโรงพยาบาล

เมื่อเห็นการจัดพอร์ตลงทุนในรูปแบบนี้ทำให้ผมมั่นใจว่ากองทุนนี้น่าจะสร้างผลตอบแทน หรืออย่างน้อยสามารถรักษาผลตอบแทนที่ดีต่อไปในอนาคตได้ โดยสิ่งที่ผมชอบอีกประการ ก็คือ แนวทางการกระจายการลงทุน ลดความเสี่ยงการกระจุกตัวของการลงทุนไปในตัว

สัดส่วนพอร์ตลงทุนใหม่

กองทุน สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
BTP 0% 10%
TSF 40% 30%
LHMSFL-A 30% 30%
K-ICT 30% 30%

หมายเหตุ: กรณีที่พอร์ตการลงทุนของคุณมีสัดส่วนที่ตรงกับสัดส่วนใหม่อยู่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องทำการปรับปรุงพอร์ตแต่อย่างใด

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-026-5100 หรือทาง LINE @FINNOMENAPORT

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | พอร์ตการลงทุนแนะนำในกองทุนรวมถูกจัดทำขึ้นร่วมกันระหว่างกูรูด้านการเงินแต่ละราย และตรวจสอบความถูกต้องโดยทีมงานนักวิเคราะห์ของของบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด | การให้ข้อมูลสำหรับติดต่อของท่าน ถือเป็นการยอมรับให้บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ติดต่อท่านได้โดยตรงเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

ขั้นตอนการปรับปรุงพอร์ต

สำหรับเว็บไซต์

ท่านสามารถเข้าหน้า Dashboard โดยการกด ที่นี่ และกดปุ่ม “ซื้อ/ขายกองทุน” ทางขวามือได้ทันทีและทำการซื้อขายตามรายการแนะนำ

สำหรับแอพพลิเคชัน

ท่านสามารถกดปุ่ม “ลงทุนในแผนนี้” ได้ทันทีและทำการซื้อขายตามรายการแนะนำ