แจ้งเตือน

อัพเดตสถานการณ์ปรับพอร์ต Top 5

กันยายน 2562

เหตุผลในการปรับพอร์ต

UGIS-N

20%

PHATRA G-UBOND-H

20%

TSF

20%

KFAFIX

20%

ด้วยระบบ Best-in-class ของ FINNOMENA ได้แนะนำลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุน TSF ประกอบกับมุมมองต่อตลาดการเงินโลกของ FINNOMENA Investment Team ที่มองว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงในช่วงเวลาต่อจากนี้  FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุน TSF

และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุน KFAFIX ที่มี Duration เฉลี่ยของพอร์ตที่ 2.56 ปี ซึ่งจัดอยู่ในตราสารหนี้ระยะกลาง อย่างไรก็ตาม ด้วยดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนที่มีดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่า 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ช่วยสร้างผลดีต่อสัดส่วนการลงทุนในพอร์ต อีกทั้งหากมีความเสี่ยงในตลาดการเงินโลก ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยทำให้มีกระแสเงินเข้าซื้อตราสารหนี้ไทยเป็นปัจจัยหนุนต่อผลตอบแทนของกองทุน

เนื่องจากพอร์ตการลงทุนกองทุนหลักของ UGIS-N มี Duration ของตราสารหนี้อยู่ในช่วงของตราสารหนี้ระยะสั้น FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุน UGIS-A และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุน PHATRA G-UBOND-H ที่มี Duration ในช่วงของตราสารหนี้ระยะกลางและยาว ซึ่งจะได้รับผลดีจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย

กองทุน สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
UGIS-N 20% 0%
PHATRA G-UBOND-H 0% 20%
TSF 20% 0%
KFAFIX 0% 20%
ASP-SME 20% 20%
TMBGOLDS 20% 20%
LHEQD-A 20% 20%

สามารถอ่านบทความปรับพอร์ตประจำเดือนกันยายน 2019  แบบเต็มๆ ได้ที่นี่

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปหรืออีเมลรายละเอียดสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน ภายใน 2-3 วันทำการ อาจเกิดจาก

  1. ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
  2. ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-026-5100 หรือทาง LINE @FINNOMENAPORT

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน