Baillie Gifford หุ้นโลกเติบโต

สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับและชื่นชอบในปรัชญาของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth (LTGG) ที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นเติบโตชั้นนำที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงจากทั่วโลก เวลานี้น่าจะเป็นจังหวะสำคัญที่หลายคนกลับมานั่งทบทวนกลยุทธ์ เพราะกองทุนขวัญใจมหาชนในบ้านเราอย่าง ONE-UGG และ KFGG ซึ่งลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าว ถือว่าผลตอบแทนตกลงมาเยอะ โดยเฉพาะช่วง 2-3 ปีให้หลัง