แจ้งเตือน

งานสัมมนา

FINNOMENA

Private Wealth

22 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 - 17.00

ลงทะเบียนที่นี่

FINNOMENA Private Wealth

การจัดสัมมนารายเดือนเรื่องมุมมองการลงทุนทั้งตลาดไทย และตลาดโลก เป็นบริการสำหรับสมาชิก FINNOMENA หรือนักลงทุนที่สนใจรับคำแนะนำการลงทุนด้วย FINNOMENA PORT - เครื่องมือวางแผนการเงินแห่งอนาคต

GAR หรือ Global Absolute Return เหมาะกับพอร์ตลงทุน 3 ล้านบาทขึ้นไป และต้องการลงทุนระยะยาวให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราเงินเฟ้อ โดย GAR ตั้งเป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 8% จัดว่าเป็นพอร์ตที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนให้คำแนะนำปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ที่ผ่านมามีนักลงทุนได้วางแผนและลงทุนผ่าน GAR เฉลี่ยลงทุนต่อรายอยู่ที่ประมาณ 5.2 ล้านบาท โดยต่ำสุดอยู่ที่ 1 ล้านบาท และสูงที่สุดอยู่ที่ 45 ล้านบาท

GIF หรือ Global Income Focus เป็นผลิตภัณฑ์ของ FINNOMENA สำหรับท่านที่มีเงินลงทุน 5 ล้านบาทขึ้นไป และต้องการสร้างรายได้ หรือกระแสเงินสดจากการลงทุนเป็นรายเดือน โดยเป้าหมายอยู่ที่ 4 - 5% ต่อปี

TOP5 คือ โมเดลการลงทุนเชิงรุกที่ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมโดยเน้นลงทุนในกองทุนรวมหุ้น คาดหวังตอบแทนในระดับสูงและมีความสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงมาก ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมในแต่ละช่วงเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 กองทุน ที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด