แจ้งเตือน

Promotion

Promotion “FA-Upselling CAMPAIGN”

 

 ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย : ระหว่างวันที่ 1/05/2023 ถึง 30/06/2023 

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย : ตัวแทนทุกท่าน

 

     เงื่อนไขกิจกรรม

            รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือยกเลิกเงื่อนไข และข้อตกลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีใดๆ การตัดสินใจ การแปลความ และถ้อยคำหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่าท่านได้ยืนยันการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และแนวปฏิบัติกระบวนการขายที่ดี รวมทั้งการแจ้งข้อมูลกองทุนให้ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน และจะไม่ทำการเร่งขายแก่ลูกค้า

   เงื่อนไขการรับรางวัล

  • ผู้รับสิทธิ์ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดหรือมูลค่าเทียบเท่าได้

  • คำตัดสินของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด