แจ้งเตือน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

"100 Qualified Financial Advisors"

เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีการวางแผนลงทุนและจัดพอร์ตระดับโลก ที่ FINNOMENA พัฒนาร่วมกับ Franklin Templeton ให้ทุกเป้าหมายสำเร็จได้ ด้วยแผนการลงทุนที่ออกแบบมาให้เหมาะกับลูกค้าของคุณโดยเฉพาะ

FINNOMENA x Franklin Templeton

Be part of our first 100 Qualified FA

ทำไมต้อง

Multi-Goal, Multi-Priority

ลงทุนแยกตามเป้าหมาย และจัดสรรเงินลงทุนตามความสำคัญ

เพราะการลงทุนในชีวิตจริงมีหลายเป้าหมาย เช่น การเกษียณ การศึกษาบุตร คุณสามารถวางแผนทุกช่วงชีวิตให้ครบจบในที่เดียว รวมทั้งสามารถคาดการณ์ผลตอบแทน เพื่อจัดสรรเงินลงทุนตามลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพได้สูงสุด

Success-Driven Investment

มุ่งเน้นความสำเร็จในการลงทุน มากกว่าผลตอบแทนเฉลี่ย

ให้ความสำคัญกับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการลงทุน (Success-Driven) มากกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ผันผวนตามสภาวะตลาด (Return-driven) ระบบคำนวณและแนะนำการจัดสรรเงินลงทุน ระยะเวลาลงทุน และแผนการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาให้อย่างชาญฉลาด ด้วยมุมมองการลงทุนระดับโลก

Lifetime Planning Tool

ดูแลวางแผนการลงทุนในทุกๆ ช่วงเวลา รองรับทุกสถานการณ์

มากกว่าการวางแผนเพียงเพื่อเริ่มต้นลงทุน คือการติดตามและบริหารพอร์ตอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบแต่ละเป้าหมายว่าเข้าใกล้ถึงความสำเร็จมากน้อยเพียงใด และปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ทางการเงิน ไลฟสไตล์ และเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต

รายชื่อ 100 Qualified Financial Advisors (QFA)

สิทธิ์การเป็น 100 Qualified Financial Advisors (QFA) ยังรอคุณอยู่