แจ้งเตือน

วิธีใช้ Referral Code

  วิธีการใส่ข้อมูลรหัสผู้ดูแล ในกรณีที่ลูกค้ามีการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับฟินโนมีนา  ภายใต้คำแนะนำการลงทุนของตัวแทนอิสระ ลูกค้าจะต้องมีการใส่  รหัสข้อมูลผู้ดูแล  (เลข IC/IP License 6 หลัก)  ในช่อง Referral Code  โดยมีช่องทางในการใส่ดังนี้

1.ใส่ข้อมูลด้วยตัวเอง ในช่อง  “มี Referral Code สำหรับเปิดบัญชี?”  ในหน้ากรอกข้อมูลเปิดบัญชี

118762479_3455454151209412_2840081700204660017_n

2.ให้ลูกค้าเปิดบัญชีผ่านการ Scan QR Code ( โดยสามารถนำ Referral Link ไปสร้าง QR Code ได้ทางเว็บไซต์  https://www.qrcode-monkey.com/ )

89930676_658016711632466_1173192586307829760_o

โดยหากลูกค้ามีการเปิดบัญชีในช่องทางที่ 2 และ 3 เลขรหัสผู้แนะนำการลงทุนของตัวแทน (IC/IP License) จะแสดงในช่อง “มี Referral Code สำหรับเปิดบัญชี?” ให้อัตโนมัติ

เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว  ตัวแทนสามารถตรวจสอบบัญชีของลูกค้าได้จาก

1.ในระบบ Fundsmart : ตัวแทนสามารถกรอกชื่อลูกค้าที่ได้มีการเปิดบัญชีเข้ามา ใน https://fundsmart.finnomena.com/account
                                                และหลังจากนั้นกด ค้นหา

fundsmart

2.ทางอีเมล : โดยปกติเมื่อลูกค้ากดเปิดบัญชีโดยใส่รหัสผู้ดูแลของตัวแทนฯ เข้ามา ตัวแทนจะได้รับแจ้งการเปิดบัญชีของลูกค้าผ่านทางอีเมลอีกครั้ง

mail

โดยตัวแทนมีหน้าที่ในการตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีของลูกค้า ว่าลูกค้าได้มีการเปิดบัญชีภายใต้คำแนะนำการลงทุนของตัวแทนเป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่ลูกค้าจะทำรายการซื้อขายกองทุนเข้ามา หากตัวแทนไม่พบรายชื่อลูกค้าอยู่ใน Fundsmart สามารถแจ้งผ่าน Line Official Account เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลให้แก่ลูกค้า

ทั้งนี้ หากลูกค้ามีการเปิดบัญชีและทำรายการซื้อขายกองทุนเข้ามา โดยที่บัญชีลูกค้ายังไม่ได้อยู่ภายใต้ชื่อผู้ดูแลของตัวแทนฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าตอบแทนในรายการดังกล่าว