แจ้งเตือน
finnomena

แนะนำเพื่อนลงทุนในโครงการ FPA

โปรแกรมพิเศษ! สำหรับลูกค้า FPA ของ FINNOMENA (ลงทุน 500k ขึ้นไปกับที่ปรึกษาทางการเงิน) รับของรางวัลทันที เมื่อชวนเพื่อนมาลงทุนในโครงการ FPA

ระยะเวลาโปรแกรมสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2564

ผู้แนะนำจะได้รับ

ขั้นตอนการรับสิทธิ์สำหรับผู้แนะนำ

ขั้นตอนที่ 1

ผู้แนะนำจะต้องเป็นลูกค้า FINNOMENA ที่เข้าร่วมโครงการ FPA

ขั้นตอนที่ 2

แจ้งรายละเอียดของผู้ที่ถูกแนะนำ

กับที่ปรึกษาของคุณ

1. ชื่อ-นามสกุล

2. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ขั้นตอนที่ 3

ผู้แนะนำจะต้องสร้างแผนการลงทุน DIY พร้อมตั้งชื่อแผน “REFER” โดยจะต้องสะกดให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้

ขั้นตอนที่ 4

รอรับการจัดสรรหน่วยลงทุน    K-CASH หากได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขโปรโมชัน

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ของผู้แนะนำ

  • ระยะเวลาโปรแกรมสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2564
  • ผู้แนะนำที่ร่วมโปรแกรมจะต้องเป็นลูกค้า FINNOMENA FPA เท่านั้น
  • ผู้ที่ถูกแนะนำจะต้อง ไม่เคยมีเงินลงทุนและยังไม่มีที่ปรึกษากับทาง FINNOMENA โดยต้องเปิดบัญชีและลงทุนอย่างน้อย 500K และยังมียอดคงอยู่จนถึง           30 พ.ย. 2564
  • ผู้แนะนำที่ได้รับรางวัลจะต้องสร้างแผนการลงทุน DIY พร้อมตั้งชื่อแผน “REFER” โดยจะต้องสะกดให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ทางบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 500 บาท ให้กับผู้แนะนำ ต่อ 1 ผู้ถูกแนะนำที่ผ่านเงื่อนไข ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2564 

ของรางวัลสำหรับผู้แนะนำ

  • ผู้แนะนำจะได้รับของรางวัลหน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 500 บาท  ต่อ 1 ผู้ถูกแนะนำที่ผ่านเงื่อนไข 
  • ผู้รับสิทธิ์ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดหรือมูลค่าเทียบเท่าได้