แจ้งเตือน
 • ปีนี้จะซื้อ RMF LTF ได้เท่าไหร่
 • ควรซื้อเท่าไหร่ ถึงจะลดขั้นภาษีได้
RMF ที่ซื้อได้
154,258
฿
LTF ที่ซื้อได้
154,258
฿
รวม RMF LTF ที่ซื้อได้
154,258
฿

อยากรู้ว่าต้องซื้อ RMF/LTF เท่าไหร่ จึงจะช่วยลดฐานภาษีของคุณได้?

ภาษีที่ต้องเสีย ถ้าไม่ซื้อ RMF/LTF 184,253 ฿
0 ฿ 15% 0 ฿
100,000 ฿ 10% 10,000 ฿
300,000 ฿ 5% 19,000 ฿

ดูอัตราฐานภาษี

เงินได้สุทธิ อัตราภาษี
น้อยกว่า 150,000 ฿ 0%
150,001 - 300,000 ฿ 5%
300,001 - 500,000 ฿ 10%
500,001 - 750,000 ฿ 15%
750,001 - 1,000,000 ฿ 20%
1,000,001 - 2,000,000 ฿ 25%
2,000,001 - 5,000,000 ฿ 30%
มากกว่า 5,000,000 ฿ 35%

การคำนวณลดฐานภาษีเป็นการคำนวณโดยเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้ควรศึกษาการคำนวณภาษีเงินได้และบัญชีอัตราภาษีเงินได้ให้ครบถ้วนก่อนจะทำการซื้อกองทุนเพื่อลดภาษี


คำนวน LTF/RMF ที่ซื้อได้
 • รายได้ทั้งปี
  ฿
 • เงินลงทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข.
  ฿
 • ประกันบำนาญ
  ฿
คำนวน LTF/RMF ที่ซื้อได้
สถานภาพสมรส
ฉันมีบุตรผู้เยาว์
ฉันต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนแทนบิดามารดาของตนเองหรือของคู่สมรส
ฉันซื้อประกันชีวิต
คำนวน LTF/RMF ที่ซื้อได้
 • รายได้ทั้งหมดทั้งปี
  ฿
 • เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข.
  ฿
 • หักค่าใช้จ่ายจากรายได้อื่นๆ
  ฿
 • ประกันสังคม
  ฿
 • เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
  ฿
 • อุปการะเลี้ยงดูคนพิการ
  บุตรผู้เยาว์
 • บุตรผู้เยาว์ทั้งหมด
  ใช้สิทธิลดหย่อน
 • แทนบิดามารดาตนเอง
 • แทนบิดามารดาคู่สมรส
  ประกันและกองทุนที่ซื้อไปแล้วในปีนี้
 • ประกันชีวิต
  ฿
 • ประกันบำนาญ
  ฿
  เงินบริจาคและอื่นๆ
 • เงินบริจาคเกี่ยวกับการศึกษา
  ฿
 • บริจาคอื่นๆ
  ฿
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัย
  ฿
 • ค่าลดหย่อนอื่นๆ
  ฿
 • ค่าลดหย่อนช้อปช่วยชาติ
  ฿