“จับตานโยบายกีดกันทางการค้าสหรัฐฯ”

ตลาดหุ้นในช่วงนี้จะได้รับความผันผวนจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ หลังจากทรัมป์ได้ประกาศเรียกกับภาษีจากจีนเพิ่มขึ้น เพื่อลดการขาดดุลทางการค้า ทำให้จีนมีการตอบโต้โดยจะขึ้นภาษีสิ้นค้าที่นำเข้าจากสหรัฐฯ เหมือนกัน ในขณะผลการประชุมของ FED มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาด และมีมุมมองที่ดีขึ้นกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แนะนำให้ระมัดระวังลงทุนในตลาดที่มีสัดส่วนของรายได้จากการค้าโลกในระดับสูง ซึ่งอาจโดนแรงเทขายเพื่อลดความเสี่ยงของนักลงทุน

ด้านมุมมองตราสารหนี้ ตลาดได้ซึมซับข่าว FED ขึ้นดอกเบี้ยในเดือน มี.ค. ไว้มากแล้ว นโยบายการค้าสหรัฐฯ จะส่งผลให้ความต้องการลงทุนในตราสารหนี้มากขึ้น

กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะทยอยสะสมตลาดหุ้นที่มีการปรับฐาน โดยเลี่ยงการลงทุนใน เกาหลี และยุโรป

ที่มาบทความ : https://www.scbam.com/th/knowledge/market-insight/market-insight-26032018

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ