แจ้งเตือน

Services

ลงทุนเริ่มต้น

5,000 บาท

 • ทดลองสร้างแผนการลงทุนฟรี! ก่อนตัดสินใจ ลงทุน
 • เปิดบัญชีลงทุนรวดเร็วและไม่มีค่าใช้จ่าย
 • พอร์ตการลงทุนแบบสม่ำเสมอรายเดือน (Monthly Investment)
 • บริการที่ปรึกษาการลงทุนครั้งแรก (สำหรับเงินลงทุน 1 ล้านบาทขึ้นไป)
 • บทความพิเศษสำหรับสมาชิก

Private Wealth

อีกระดับของ FINNOMENA

 • สำหรับเงินลงทุน 2 ล้านบาทขึ้นไป
 • วางแผนพอร์ตการลงทุนกับที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว
 • บริการติดต่อเพื่อแจ้งเตือนการปรับพอร์ตการลงทุน
 • สัมมนาพิเศษจาก FINNOMENA

Private Banking

พิเศษสุดสำหรับคุณ

 • สำหรับเงินลงทุน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • ออกแบบพอร์ตลงทุน (Tailor-Made)
 • บริการ Fix My Port แก้พอร์ตกองทุนรวม
 • เข้าพบและพูดคุยกับที่ปรึกษาการลงทุนเพื่ออัปเดตมุมมอง
 • สัมมนาพิเศษจาก FINNOMENA

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และข้อมูลการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามเพิ่มเติม 02-026-5100 หรือ @FINNOMENAPORT