แจ้งเตือน

ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมสำเร็จแล้ว !

เหลืออีกเพียง 2 ขั้นตอน เพื่อรับ 50 FINT

  1. เปิดบัญชีกองทุนรวมบนแอป FINNOMENA
    ให้บัญชีกองทุนรวมของคุณมีสถานะ พร้อมลงทุน
  2. ไปที่หน้า Port และ เริ่มต้นเปิดบัญชีลงทุนหุ้นกู้ Crowdfunding กับ Siam Validus ให้สำเร็จภายในระยะเวลากิจกรรม
    โดยใช้อีเมลเดียวกันกับที่สมัครสมาชิกแอป FINNOMENA

เมื่อทำครบทั้ง 2 ขั้นตอนแล้ว รอรับ FINT ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมได้เลย!