Trump-vs-clinton เลือกตั้ง ทรัมป์ คลินตัน

การเลือกตั้งสหรัฐฯ ในรอบนี้ หากฮิลลารี คลินตันได้รับเลือก .. เธอก็จะกลายเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประวัติศาสตร์สหรัฐในรอบ 240 ปี !! ส่วนโดนัลด์ ทรัมป์ นักธุรกิจและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ มีทรัพย์สินมากกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มาพร้อมนโยบายที่ค่อนข้างเอาใจคนรวย หากว่าทรัมป์ได้รับเลือกตั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศอื่น ๆ คงจะเปลี่ยนไป .. แต่ไม่ว่าใครจะได้รับเลือกตั้ง ผลของนโยบายนั้น ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หากทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง

เศรษฐกิจจะอ่อนแอลงอย่างมีนัยยะสำคัญและจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2018 ตามแบบจำลองและสมมติฐานของ Moody’s Analytics โดยถ้านับจากจุดยอดจนถึงจุดต่ำสุดของเศรษฐกิจ จะมีค่าต่างกันประมาณ 2.4% และ real GDP โดยเฉลี่ยต่อปีจะอยู่ที่ 0.6% (2016-2020) อัตราการว่างงานจะเพิ่มสูงขึ้นไปแตะที่ระดับ 7.4% ในปี 2021 ซึ่งหากทรัมป์ได้ดำเนินนโยบายตามที่แถลงไว้จะทำให้งบประมาณภาครัฐขาดดุลอย่างมหาศาล ประมาณ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2026 ซึ่งเป็นผลมากจากนโยบายการลดภาษี และงบประมาณรายจ่ายที่สนับสนุนให้เกิดการบริโภคภายในประเทศ จนอาจจะทำให้เกิดปรากฎการณ์ที่เรียกว่า “Crowding-out Effects” ซึ่งส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต

ในส่วนของคลินตัน

เธอมีเป้าหมายในเรื่องของการจ้างงานเต็มที่ที่ชัดเจน ซึ่งทาง Moody’s Analytics ประมาณไว้ว่าจะสามารถทำให้ real GDP โตได้ที่ประมาณ 2.7% ต่อปีโดยเฉลี่ย (2016-2020) ถ้าสามารถทำตามนโยบายได้เต็มที่ โดยมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มการจ้างงานได้ถึง 10.4 ล้านตำแหน่ง จนทำให้อัตราการว่างงานลดระดับลงมาเหลือเพียง 3.7% เท่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้ FED สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ นอกจากนี้ยังประเมินว่ามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของคนชั้นกลางจะดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจะขาดดุลงบประมาณในช่วงแรก ประมาณ 310 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ไม่นับรวม government’s interest payments) คิดเป็นอัตราส่วนการขาดดุลประมาณ 1 ใน 5 เมื่อเทียบกับการขาดดุลจากกรณีที่ทรัมป์ได้รับเลือก

และเมื่อหันมามองผลทางด้านตลาดหุ้น จะเห็นว่าในปี 2017 หากทรัมป์ได้รับเลือก S&P 500 Stock Index จะร่วงไปอยู่แถว ๆ 1,695.1 (-13.8%) แต่ถ้าคลินตันได้รับเลือก S&P 500 Stock Index ของปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณ 1,992.5 (+1.3%)

Source: MOODY’S ANALYTICS by Dr. Mark M. Zandi is chief economist of Moody’s Analytics, Chris Lafakis is a director at Moody’s Analytic, Dan White is a senior economist at Moody’s Analytics, Adam Ozimek is an assistant director and economist in the West Chester offce of Moody’s Analytics. – Nov 6, 2016

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ