AVA
stock-logo-urlAvista Corporation
US
33.94USD
21 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-12.56 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Utilities
กลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities-Diversified
รายละเอียด
Avista Corporation, together with its subsidiaries, operates as an electric and natural gas utility company. It operates in two segments, Avista Utilities and AEL&P. The Avista Utilities segment provides electric distribution and transmission, and na ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล