CASY
stock-logo-urlCaseys General Stores Inc
US
274.12USD
28 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
38.75 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Consumer Cyclical
กลุ่มอุตสาหกรรม
Specialty Retail
รายละเอียด
Casey's General Stores, Inc., together with its subsidiaries, operates convenience stores under the Casey's and Casey's General Store names. Its stores offer pizza, donuts, breakfast items, and sandwiches; and tobacco and nicotine products. The compa ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล