CNI
stock-logo-urlCanadian National Railway Co
US
106.4USD
2 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
1.24 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Railroads
รายละเอียด
Canadian National Railway Company, together with its subsidiaries, engages in rail and related transportation business. The company offers rail services, which include equipment, custom brokage services, transloading and distribution, business develo ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล