TAIT
stock-logo-urlTaitron Components Incorporated
US
3.58USD
22 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-6.59 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Technology
กลุ่มอุตสาหกรรม
Electronics & Computer Distribution
รายละเอียด
Taitron Components Incorporated engages in the supply of original designed and manufactured (ODM) electronic components, and distribution of brand name electronic components. The company distributes discrete semiconductors, commodity integrated circu ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล