WJRYF
stock-logo-urlWest Japan Railway Company
US
42.1743USD
28 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
3.98 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Railroads
รายละเอียด
West Japan Railway Company provides railway transport services in Japan. The company operates through Mobility, Retail, Real Estate, Travel and Regional Solutions, and Other segments. The Mobility segment provides passenger transportation, station op ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล